Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Čakry

 

(Informace o seminářích naleznete na konci textu) cakry.jpg

Náš energetický systém je velmi komplexní a holistický celek, který se neustále mění a je v interakci se svým okolím. Většina lidí má základní povědomí o svém fyzickém těle a jeho funkcích. Fyzické tělo je jedním ze základních šesti těl. Na rozdíl od fyzického těla, které je hmotné a jeho manifestace je ve třetí dimenzi, jsou ostatní těla energetická a jejich manifestace je ve čtvrté a vyšších dimenzích. Rozeznáváme éterická, emoční, mentální, karmická a spirituální těla. Naše vědomí dále organizuje několik energetických systémů. Nejznámější je asi lidské energetické pole (aura), čakry, akupunkturní systém a nádí systém.

Staré indické, tibetské a další texty uvádějí, že na lidském těle a v aurickém poli je až 65 000 - 88 000 čaker - 7 je hlavních, které mají přímý vliv na fyzické tělo, asi 40 vedlejších a tisíce menších čaker je umístěno na orgánech, tzv. meridiánových drahách a v aurickém poli.

Hlavní čakry většiny lidí mají obvykle průměr cca 8-10 cm, při duchovním rozvoji člověka se čakry rozšiřují, frekvence jejich vibrací se zvyšuje a i jejich barvy jsou jasnější a zářivější.

Podle sanskrtu znamená slovo čakra (Sha´Ka´ Ra´) "kolo", Čakry se jeví jako jasně zbarvené kotouče, točící se rychle na konci něčeho, co vypadá jako osa. Čakry přijímají univerzální neboli primární energii (čchi, ki, prána atd.), rozdělují ji na části a posílají dál energetickými kanály, zvanými nádí, do nervového systému, endokrinních žláz a do krve.

Ve východní esoterické literatuře je každá čakra znázorněna jako lotos s určitým počtem okvětních plátků. Při bližším pohledu tyto plátky vypadají jako malé rotující víry točící se ve vysokém tempu. Každý vír přijímá energetickou vibraci, která rezonuje při určité frekvenci otáčení. První čakra má například čtyři malé energetické víry a pracuje ve čtyřech základních energetických frekvencích. Barvy zaznamenané v čakře mají vztah k frekvenci energie, která se proměňuje určitou rychlostí.

Někdy mohou být některé, výjimečně většina čaker blokována, což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit, u blokovaných čaker je jejich frekvence vibrací nízká a někdy až neznatelná.

Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobeny strachem, zklamáním, napětím, šokem, negativními vlivy na člověka z okolí a podobně.

Tyto blokády lze uvolnit a čakry harmonizovat například tím, že čakry vystavíme vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky fungující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně - takovéto frekvence vibrací se nacházejí např. u drahokamů, eterických olejů, čistých zářivých barev, tónů,manter, v energii REIKI , meditačních technik a specifický fyzických cvičení. Je nutno vzít v potaz skutečnost, že jednotlivé techniky mají účinnost do určitých frekvencí aurického pole, kterými čakra prochází.

Čakry - jsou jako velké mlýny života, které nabírají a zásobují naše tělo pozitivní životodárnou energíí. Zároveň i energii vyzařují do okolí a tak vypovídají o kvalitě jedince. Máme jich mnoho, nejčastěji se hovoří o sedmi hlavních. Proudí-li energie nepřerušeně všemi čakrami a nádími - rozvodnými kanály, jsou naše vnitřní orgány harmonicky vitalizovány. Z řeči vlastního těla můžeme sami rozpoznat, která jeho oblast je energeticky nevyvážená. Řeknou nám to naše bolavá nateklá místa, napjaté nebo ochablé svaly, pokřivené úseky páteře, snížená funkčnost orgánů. Pokusme se přiřadit tato místa k nejbližší vyskytující se čakře z řady sedmi hlavních a přinese nám to informaci o energetickém stavu dané oblasti. Například dobrým ukazatelem stavu krční čakry je náš hlas, schopnost vyjadřovat se. Neschopnost a nechuť ke komunikaci může způsobit zablokovaná energie v krční čakře.

Negativní vzorce myšlenek a starých nezpracovaných traumat nás spoutávají, vibrace emocí strachu, smutku, žárlivosti a zloby blokují rozvod energie, a ta může být v čakrách zadržována. Dlouho přetrvávající napětí v těle, hlavně v podobě strachu, se ukládá, až se následně s energetickou blokádou projeví onemocnění. Extrémní emoce a problémy naší osobnosti jsou příčinou a zároveň důsledkem naší energetické nerovnováhy. Všeobecné napětí a ztuhlost nám jasně naznačuje, jak nízkou hladinu energie máme. Je mnoho vlivů, které ovlivňují člověka a jeho zdraví.

7 hlavních čaker - stručný popis

Služby - čakry

1. čakra. Jmenuje se Muladhara a sídlí v rozkroku. Spojuje nás se zemí, dává nám pevnou půdu pod nohama, jistotu. Díky ní můžeme přežít, tvořit a budovat ve světě. Je zásobárnou energie, je základním kamenem pro vyšší čakry. Strach je základní příčinou k rozvoji nemoci. V důsledku vzorců těchto strachů mohou vzniknout tyto poruchy: poruchy imunity, deprese, potíže s konečníkem, tvoření křečových žil, ischias, chronické bolesti spodní části zad, potíže s chodidly.

 

Služby - čakry

2. čakra se jmenuje Svadhisthana a sídlí nad pohlavními orgány blízko křížové kosti. Je centrem našich vztahů k jednotlivcům, hlavně k opačnému pohlaví v oblasti sexu.Také zde sídlí síla našich vztahů k moci a k penězům. Tato čakra obsahuje tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které nesou v sobě tvořící impuls nového života. U ženy jsou to místa, kde oplodněn nový život povstává a roste chráněn v novou bytost.
Vzorce strachu a nejistoty, působící na rozvoj 2. čakry mohou zapříčinit tyto zdravotní potíže: pánevní bolesti, potíže s moč. měchýřem a moč. cestami, onemocnění ledvin, všechny pohlavní problémy, neplodnost, vaginální infekce, cysty na vaječnících, záněty dělohy, nádorová onemocnění, u mužů se impotence a potíže s prostatou spojují se ztrátou pocitu finanční či jiné autority. Nezapomeňme, že řeka života proudí při tvoření také naším tělem. Sexuální spojení se může stát posvátným prožitkem vyšší jednoty.

 

Služby - čakry 3. čakra se nazývá Manipura a sídlí v oblasti nad pupkem. Nazývá se také lotosem solárního plexu, žaludku, jater, sleziny, slinivky břišní. Tato čakra je sluncem, sídlem naší osobnosti, naší síly. Řídí vztah k nám samotným, umožňuje nám žít v souhlasu se sebou, přivádí nás do styku s naší intuicí, kterou potřebujeme k přežití. Rozvoj vztahu k sobě zahrnuje také vytváření osobních hranic, které pomáhají budovat sebeúctu. Naše osobní hranice nám dovolují dosahovat životní cíle, aniž bychom byli nuceni manipulovat ostatními v boji o moc. Nedostatek naší osobní síly nám může přinést mnoho nejistot a vnitřních krizí, od neschopnosti věřit druhým k neschopnosti věřit sobě. Může to vést až ke ztrátě schopnosti jakkoli reagovat na své emoční potřeby. Vzorce zlosti a strachu, které oslabují 3. čakru: Zlost a frustrace, která pramení z neschopnosti osvobodit se z pocitu, že jsme trvale ovládáni očekáváním druhých. Strach z neúspěchu. Zlost z pocitu, že jsme opomíjeni nebo přehlíženi. To je častý jev u lidí, kteří trvale dávají druhým, protože mají strach, že nebudou milováni a zároveň si stále odepírají své vlastní potřeby.


Služby - čakry

4. čakra se nazývá Anaháta a je čakrou srdce. Představme si ji jako nejhlavnější elektrárnu. Spojuje současně tři spodní emoční čakry s horními třemi duchovními. Její funkce dává schopnost soucítit, vyciťovat a naladit se na jiné bytosti, vnímat krásu a harmonii přírody a umění a měnit to do pocitů. Její hlavní úloha je sjednocovat skrze lásku, vroucí a ničím nepodmíněnou. Pokud se nám podařilo prostřednictvím spodních čaker poznat, že všechny naše životní zkušenosti, přání a touhy, mají mít hlubší smysl, pochopíme svá přání dosáhnout sjednocení a z toho vycházející úkol 4.čakry.

Ve spojení se třemi vyššími čakrami nás vede k probuzení vyššího etického cítění, k poznání Boží přítomnosti v celém stvoření. Bezvýhradná láska, milosrdenství, soucit a odpuštění nejen k ostatním, ale i k sobě samému, jsou důkazem čistého srdce. A umět odpouštět je první podmínkou. Vliv na funkci 4. čakry mají tyto vzorce strachu a chování: Strach, že nejsme milováni nebo víra v to, že si nezasloužíme, abychom byli milováni. Nelibost, která se rozvíjí v závist, když se jiným dostává více lásky, než nám samotným. Nemoci se v této oblasti často budou dotýkat přímo srdce. Mohou se objevit srdeční záchvaty, angina pectoris, hypertrofie a výhřez srdeční chlopně a jiné. Dále se mohou vyskytnout nemoci plic, astma, alergie, záněty průdušek, poruchy krevního oběhu, potíže s prsy a onemocnění v horní části zad. Každý člověk, kterého potkáváme, nám pomáhá. Nastavuje nám zrcadlo, kde můžeme uvidět sami sebe.

 

Služby - čakry5. čakra se nazývá Višuddhi a je to krční lotos komunikačního centra. Nachází se zde centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace, ale také naslouchání skrytým hlasům svého nitra. Díky ní dokážeme aktivně vyjádřit všechno, co uvnitř prožíváme, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, smích i pláč. Pátá čakra spojuje jako most naše srdce a mysl, naši čtvrtou a šestou čakru. Její slabost omezuje komunikaci mezi srdcem a myslí. Vzniká blok energie, my se více orientujeme na mínění druhých, nevíme co skutečně chceme. Ztrácíme přístup k poselství své duše a zároveň také důvěru ve své intuitivní síly. Tuhneme ve svém vytvořeném rámci života, kde za jedinou realitu považujeme vnější svět. Naše tělo může trápit chrapot, chronické bolesti hrdla a dutiny ústní, angíny, laringitidy, potíže s dásněmi, záněty a vředy dutiny ústní, zubní potíže, vykloubení čelistního kloubu, poruchy štítné žlázy, potíže v oblasti krku a šíje, zátylku, ramen a paží, také horní část plic a kašel. S disharmonií v krční oblasti souvisí různé podoby závislostí na alkoholu, cigaretách, cukru a jídle, drogách.


Služby - čakry6. čakra se nazývá Ádžna a je místem "třetího oka", oka moudrosti uprostřed čela nad kořenem nosu. Je to centrum intelektu, paměti, vůle a všech uvědomovacích procesů. Sídlí zde vyšší duchovní síly, nadsmyslové vnímání, intuice. Je-li šestá čakra více otevřená, člověk překonává hranice svého racionálního rozumu. Otevírá se mu mimosmyslové vnímání a nalézání Božské podstaty ve světě. Může se stát, že v určitých úrovních objevíme u sebe začínající schopnost jasnovidění a jasnocítění. Vnitřní vidění a intuice nám otevírá cestu ke všem jemnějším rovinám bytí. Chybou je, že většina našich myšlenek je ovládána zafixovanými reakcemi emocí a programujeme je našimi a cizími soudy a předsudky. A tak se stáváme sluhou našich emocemi nabitých myšlenek, které nás ovládají a tvoří budoucnost. Naše subjektivní představy jsou tak dominantní, že je můžeme považovat za opravdovou skutečnost a ztratíme vztah k realitě. Potíže vzniklé z důvodů bloků v šesté čakře mohou být nádory mozku, krvácení do mozku, slepota, hluchota, migrénové a tlakové bolesti hlavy, nervová zhroucení, poruchy učení a paměti, deprese, potíže v obličejové části, v dutinách, schizofrenie, poruchy v centrálním nervovém systému.


Služby - čakry

7. čakra se nazývá Sahasrára, korunní lotos s tisíci okvětními lístky. Je sídlem nejčistšího kosmického vědomí a obsahuje vlastnosti a sílu všech nižších čaker. V tomto místě se realizuje stav Samádhi, manifestace Božského, sjednocení s Kosmem, místo ztotožnění se s Bohem. Jsou to tak vznešené stavy a hluboké zažívání podstaty v neohraničenosti našeho vlastního vědomí, že je nemožné obsáhnout to do slov. Nepromarněme svou šanci. Život je nejcennější dar. Naše budoucnost se odvíjí od našich návyků a myšlenek. A poznání je nadosah.

 

Semináře zaměřené na práci s čakrami jsem rozdělila do tří tématických okruhů:

Sebeléčení čaker

Seminář s názvem "Sebeléčení čaker" je určen pro široký okruh zájemců, i naprostých začátečníků. Dozvíte se informace o základních sedmi čakrách, jak jednoduchými metodami diagnostikovat a do jisté míry léčit blokace jednotlivých čakerních center. Seminář je jednodenní. V ceně semináře je sada krystalů k harmonizaci čaker a podrobný manuskript.

Cena: 1.300,- Kč

 

Čakry - terapie

Seminář Čakry - terapie je rozdělen na dvě části, s časovým odstupem mezi první a druhou částí částí.První část je zaměřena na spodní tři čakerní centra, druhá část na vyšší čakry. Je určen pro absolventy Reiki a jiných kurzů zaměřených na energetickou a terapeutickou léčbu. Podrobně se zabývá jednotlivými čakrami, naučíte se diagnostikovat energetické blokády, vnímat jednotlivé čakry. Součástí semináře jsou intenzivní řízené meditace. Skripta jsou v ceně semináře.

Čakry - terapie 1. část: 1.000,- Kč
Čakry - terapie 2. část: 1.000,- Kč

 

Sedm center síly - esenciální vědomí čaker

Terapeuticky zaměřený prožitkový seminář Sedm center síly - esenciální vědomí čaker trvá dva víkendové dny. Je zaměřen na odstranění blokád v jednotlivých čakrách, způsobených většinou nezpracovanými traumaty a bolestmi z dětství. Systematická práce s jednotlivými úrovněmi vědomí čaker uvolní blokace a umožní volné proudění zablokované energie. Náplní semináře jsou specifické meditační techniky, dechová cvičení, jednoduchá fyzická cvičení a malování mandal. V ceně semináře jsou skripta.

Cena: 2 200,- Kč

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

21.10. 2020

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková