Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Kurzy Reiki, meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Saratovská 37
Praha - Strašnice

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Karma a svoboda

karma a svoboda.jpgSeminář  Karma a svoboda se skládá z intenzivních řízených meditací a očistných energetických technik. Cílem je uvolnění a pochopení karmických vazeb. Minulost je potřeba zpracovat, ne pouze umělým zásahem odříznout!

Žijeme v multidimenzionálním Universu, které je částí a nekonečným vědomím toho, co nazýváme Bůh a Stvoření. Jsme multidimezionálními bytostmi. Celá lidská bytost NENÍ jen fyzické tělo mysl. Tělo je nástroj, přes který zažíváme tento fyzický svět. Mysl je jen součástí osobnosti, člověk se neskládá jen z mysli (více pod odkazem Esence -Lataif). Tvoření je výraz naší nekonečné mysli a všechny životní formy jsou aspektem jedné mysli, kterou mnoho lidí nazývá Bůh. Jsme jím navzájem. Jsme nedílnou součástí Univerza.

Stvoření sestává z nekonečného množství dimenzí, vlnových délek, frekvencí reality. Tento fyzický svět je jen jeden z nich. Tyto frekvence rozdělují ten samý prostor, v kterém se rozprostírá fyzický svět tím samým způsobem jako rádio, televize a telekomunikační frekvence vysílané do prostoru. Nekříží se navzájem, protože jsou na různých frekvencích nebo dimenzích. Vibrují v různých rychlostech vlnové délky reality. Stejně tak se každý člověk skládá nejen z těla fyzického a mysli. Každý z nás má aurická těla a tělo světelné, esenciální složku a božskou jiskru.

Zákon karmy je jednoduchý. Je to zákon příčiny a následku. Pokud vhodíš kámen (příčina) do rybníka, vytvoří se v místě, kde se kámen dotknul vody, vlny (následek). To je důkaz příčiny a následku. Zákon příčiny a následku byl vytvořen proto, aby každý sklidil plody svého jednání. Tyto plody ovšem ne vždy znamenají odměnu, kterou by sis přál.

Karmické vazby jsou teď v zorném poli probíhající očisty. Ty nejzásadnější ovlivňují naše vztahy, duchovní rozvoj i fungování hmotného těla bytosti. Karmická vlákna blokují volný tok energie v aurickém poli i fyzickém těle. I když jejich působení na hmotu je silné, není trvalé. Dá se zpracovat.  Zároveň právě karmické vrstvy brání bytosti vnímat impulsy přicházející od vyšších sfér.

Meditace a očistné energetické techniky:

Meditace "Duchovní očista energetického pole"

Meditace "Očista duše"

Meditace  "Odpuštění záporných energií"

Tři další silné řízené meditace "Karmické čištění - rozpouštění karmických vazeb."

 

Každá nová inkarnace je novou příležitostí učit se a poznávat. Především je důležité pochopit, že každý člověk je vybaven svobodnou vůlí, a touto svobodnou vůlí řídí svůj život - aniž by si vždy uvědomoval, jak přesně funguje jeho vůle. Procházíme školou života a pokud ve škole dáváme dobrý pozor, potom uspějeme u zkoušek. Práce na sobě a seberozvoj je nedílnou součástí života každého jedince.

Můžeme to vidět často kolem sebe. Někdo z našeho okolí, člověk, jež se těší všeobecné oblibě a jemuž nikdo nepřeje nic zlého, je znenadání stižen osobní tragédií, například zhoubnou nemocí nebo neštěstím v rodině. Okamžitě se vůkol zvednou hlasy, že je to nespravedlivé, že takový dobrák si něco podobného nezaslouží. A on opravdu v tomto svém životě nevykonal žádný skutek, který by zavdával příčinu k tak neblahému "zásahu osudu", takže se to vskutku může jevit jako nespravedlnost, zvláště když jiní, dle mínění ostatních daleko horší lidé, jsou podobných tragédií ušetřeni. Velmi zjednodušeně řečeno - karma jako taková je energie, která nezmizí v okamžiku smrti, nýbrž si její důsledky neseme do života dalšího. A žádných z těch lidí z okolí, kteří situaci posuzují, ve skutečnosti nemají podrobné informace o niterném životě postiženého jedince. Destruktivní programy bývají velmi často ukryty v podvědomí a navenek pak přitahují negativní události, neharmonické vztahy a nemoci.

My lidé máme potřebu hledat mnohá proč o druhých lidech. Proč dělají to a to a pak je posuzujeme, někdy odsuzujeme a pak i vynášíme posudky, dokonce i tresty.....ale toto není naším výsostným právem. Nesnažme se ani porozumět tomu, co je posláním života druhých. Oni musí žít, co si vybrali, a my to nezastavíme ani nezměníme svojí vůlí. Snažme se raději porozumět a vydávat energii na to, co je naším posláním - náplní našich životů, našich lekcí.

Málokdo je ochoten připustit, že v tomto směru se žádné nespravedlnosti nedějí a že každý "zásah osudu" je jen vyústěním zpětných karmických působení, která si s sebou každý člověk přináší nejen z tohoto, ale i z minulých životů. Dokonce je vzácností i to, když někdo dospěje tak daleko, že připouští existenci minulých životů, jichž má za sebou každý jednotlivec bezpočet. Nebereme-li v úvahu lidský život v celistvosti všech jeho pozemských vtělení, pak se nad lecjakou „nepřízní osudu" pozastavíme jako nad nespravedlností. Příčinou dalšího a dalšího vtělování lidské duše je karma - další lekce k učení a pochopení, k našemu osobnímu růstu.

Každá situace je řešitelná a každá situace v životě má své východisko. Je nutné hledat příčiny svých potíží pouze u sebe samých. Svádět své neúspěchy na Boha, osud či cokoli jiného nikomu nepomůže, právě naopak. Každá životní zkouška (nemoc, neúspěch ve vztazích nebo zaměstnání) je pouze signálem, že něco neděláme dobře, někde je chyba, pouze naše chyba, a je zapotřebí ji pochopit a změnit životní postoj.

Podle toho,co jsme se naučili v jednom životě, začínáme druhý. A podle toho si "vyhledáváme" rodiče, jejichž vlastnosti máme zdědit, prostředí v němž vyrůstáme, zážitky z dětství, které výrazně ovlivňují náš život a jako zrcadlo duše naše tělo. Známe cestu vedoucí k cíli, nevíme však, co nás očekává.

Karma nás provokuje a zkouší. Zkouší nás výsledky našeho předchozího snažení. Proto také máme svobodnou vůli. Je pouze na nás naučit se odpouštět, pomáhat, napravovat. Rozhodně bych nechtěla, aby tato slova vyvolala v někom pocit viny. Podívejme se celou věc z jiného úhlu: člověk žije svůj život nějakým způsobem. Podle způsobu života se dostavují výsledky, ale ne trest, pouze výsledek.

Každá osudová varianta je nám poslanou příležitostí. Pokud tuto šanci přijmeme, změníme nemoc ve zdraví, ztrátu v zisk, problémy v řešení. Chceš-li změnit svůj život, změň sám sebe!

Zákon karmy

Myšlenka je energie nesená subatomárními částicemi, schopna splnit záměr, který je jejím obsahem, i na velkou vzdálenost. Ovlivnit jiného člověka nebo nějaký děj, zvláště je-li nesena silným citem jako láskou nebo nenávistí. Naše činy, city a myšlenky jsou naplněny energiemi, které jsme sami vytvořili a které jsou součástí našeho energetického pole. Toto pole tvoří naši auru neboli biopole a sahá až do vzdálenosti sedmi metrů od nás. Je fotografovatelné Kirliánovou fotografií. Síla tohoto pole je měřitelná.

Jestliže tyto energie vysíláme k nějakému jednotlivci nebo skupině osob, vytvoří mezi námi a cílem energetické pole. Jestliže tyto energie dosáhnou určité síly, oddělí se od nás a působí jako samostatná jednotka. Mohou posílit nebo oblažit, poškodit nebo ublížit. Když splnily svůj úkol, naše aura si je přitáhne zpět. Jsou její součástí. Je to stejný proces, jako když vystřelíme satelit, který v prostoru plní nějaký úkol. Pak mu dojdou baterie, pokračuje v letu a Země si jej pomalu opět přitáhne zpět.

Tak i energie, které jsme k někomu vyslali, se k nám vrátí a dopadnou na nás stejnou intenzitou a stejným způsobem, jak byly vyslány, a to na úrovni, na které k tomu došlo, tedy na fyzické, citové nebo myšlenkové nebo na všech třech současně. Pomohou nám, nebo nás napadnou. Napadnou naše tělo nemocemi, úrazem, ovlivní vývoj lidského zárodku během těhotenství, způsobí, že se nám stane nehoda nebo nás potká osudová rána. Ovlivní naše zdraví, manželství, poměry, ve kterých žijeme.

Stejně tak působí sliby, přísahy a smlouvy, které jsme v minulosti dali. Karmická vlákna nás spojují přes mnoho zrození s osobami, institucemi (církev, různé řádové sliby) do té doby, dokud nejsou zrušeny.

Okolnost, že jde o vibrace pohybující se v prostoru a čase způsobí, že zpětný dopad energií, které jsme vyslali, je časově opožděn, asi tak, jako když vychýlíme kyvadlo ze své polohy a ono potřebuje nějaký čas, aby se opět vrátilo. Tento interval může být několikatýdenní nebo několikasetletý. Zákon o zachování hmoty a energie platí zde stejně jako ve fyzickém světě. Ať již tedy konáme, cítíme nebo myslíme dobro nebo zlo, není třeba, aby nás Bůh sledoval a hledal pro nás odměnu nebo odplatu. Tento zákon pracuje automaticky, stejně jako se voda vypařuje z moře, vytváří oblaka, ta jsou zahnána větrem nad pevninu, spadnou ve formě deště a řekami se opět vrací zpět. Nic se nemůže ztratit.

Z toho všeho plyne, že vše, co se nám děje, jsme si sami kdysi vytvořili. Nespravedlnost je něco, co z hlediska životů po sobě jdoucích neexistuje.

Tomuto zákonu říkáme zákon karmy neboli zákon odměny a odplaty, zákon zachování hmoty a energie na nefyzických úrovních nebo zákon odrazu nebo zákon bumerangový. Zaručuje naprostou spravedlnost v průběhu životů za sebou jdoucích.

Každá naše myšlenka nebo pocit týkající se druhého člověka se stává formou energie, která jej na určité úrovni ovlivňuje. Co dáváme, dostáváme. Vysílané se nám vrací zpět. Každopádně máme možnost volby, možnost působit pozitivně nebo negativně na svůj vlastní život a na svět kolem nás. Je důležité, jak teď, v tomto okamžiku, chceme myslet, co chceme říkat a čemu chceme věřit. Je důležité naše rozhodnutí. A tím vytváříme zkušenosti zítřka, příštího měsíce a roku. Blokády vědomí jsou tvořeny koncentrovanými myšlenkami a emocemi, ke kterým se částečně přidávají i cizí zátěže. Tato cizí pole jsou rovněž tvořena myšlenkami a emocemi, jako naše vlastní blokáda samotná a mohou se přidat k existující blokádě na principu rezonančního pravidla "podobné přitahuje podobné." Jsou to jemně hmotné útvary, které mají určitou hustotu, velikost a funkční program. V každém případě je nutno nalézt příslušný program a změnit ho. To se nedá udělat ze dne na den. Je zapotřebí vytrvalosti a opravdové touhy po změně. A v počátcích vedení zkušeného terapeuta, který pomůže vyhledat skryté podvědomé programy a vlivy. Můžeme si to představit ve srovnání s počítačem. Když neznáme program, anebo jméno souboru, můžeme hledat jak dlouho chceme, ale k datům se nedostaneme a program nezměníme.

V co věříš, to se ti stane.

Svět kolem nás je naším zrcadlem. Posilujeme v něm to, čím se v mysli právě zabýváme. Svět kolem vás a život jaký vedete je výsledkem vašich předchozích skutků a snah, myšlenek a emocí. Jste zodpovědní za to, co vytváříte. Pokud se Vám Váš život nelíbí, vždy se dá změnit. Je zapotřebí pouze odvahy vydat se na cestu. Jak bude dlouhá, záleží na každém jednotlivci.

Další problémem může být i to, že naplnění hledáme stále někde venku - v partnerovi, dětech, přátelích, v práci. Celý život se můžeme snažit druhým dávat, být tolerantní, chápající, pomáhat. Na tom samozřejmě není nic špatného, ovšem na sebe nejenže zapomínáme, ale k nikomu jinému nejsme tak tvrdí a netolerantní jako sami k sobě. Od dětství jsme plní komplexů, zábran, výčitek, předsudků. Jak se může skutečná láska k druhým naplno probudit, když neumíme mít rádi ani tu pro nás nejbližší bytost - sami sebe? Kde máme brát sílu být oporou? Kde máme čerpat lásku? Zde je základ veškeré duchovnosti - v lásce. Bůh je totiž láska. Musíme sami sebe dokázat naplnit až po okraj. Stát se nezávislí na milosti a nemilosti okolí a pak se mohou začít dít doslova zázraky. Jak v nás samých, v naší duši, tak i v našem nejbližším okolí. Pak můžeme plnými hrstmi skutečně dávat a nastane skutečná transformace. Transformace vycházející z našeho srdce. Zákon lásky je tvůrčí silou všeho života. Je to ta nejvyšší vibrační úroveň, které můžeme dosáhnout, protože láska je Bůh a Bůh je láska.

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

27.03. 2019

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková