Jana A. Blažková

 • Rodinné konstelace
 • Hypnoterapie, Kineziologie
 • Focusing
 • Hlubinná terapie
 • Bachovy esence
 • Kurzy Reiki, meditace
 • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Saratovská 37
Praha - Strašnice

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Lemurské zmocnění

 

lemurske.jpgLemurie - naše první vzpomínka na naší dřívější existenci na planetě Zemi.Tato existence byla v plné harmonii s námi samotnými a s naším okolím, přírodou, elementy, Vesmírem, Bohem. Byl to Zlatý Věk.

Lemure měla být kolébkou lidstva, která při pohybech zemských desek zanikla, a vysoce rozvinutá civilizace. Mnoho z vás je tady z dob Lemurie a Atlantidy a mnohdy tuší, jaké to tu bylo a má vzpomínky na to, proč je tady a co tady dělá.  
Po potopení kontinentu  civilizace Lemurie vystoupila do vyššího stavu vibrací. I dnes Lemurie existuje na fyzicky stejném místě, jako vždy byla, jen je prostě ve vyšším vibračním stavu, který ji posunuje do změněné dimenze času a prostoru a který nese pokročilé bytosti z Lemurie. Určitá část lidstva v tomto časovém úseku  dosáhla úrovně, kdy je možné se přesunout do vyšší úrovně vědomí.
Existujeme v hologramu vědomí, usídleném v lineárním čase, jenž je vytvářen elektromagnetickými mřížkami, jejichž prostřednictvím "fyzicky a smyslově" zakoušíme a prožíváme. Tento program se však blíží svému konci, neboť završuje svůj kruh v cyklech času. Jde jen o poznání...


Pokud pochopíme, že se vše děje v přítomném okamžiku, je náš svět paralelou dávných mysterií.  Naše duše zakoušejí simultánně v mřížkách více realit a zjištěná a zpracovaná poznání rozšiřují naše vědomí, jež prochází spirálovitě mezi dimenzemi.
Lemurie byla místem, kde žily pětidimenzionální, celistvé, androgynní bytosti, žijící v souladu s JÁ JSEM (Slova „Já Jsem" jsou nejsilnější tvůrčí slova života, slova jenž nás spojují s energií nejvyšších sil Stvoření - nejvyššího kosmického vědomí. Pokud člověk pochopí význam těchto dvou slov, pozná sílu svého nitra, jehož činnost se rovná zázrakům. Pozná, že naše mysl má mnohem více síly a možností než běžně používané vědomí. Nalézt tuto sílu v sobě a vědomě ji ze svého nitra vést na povrch, znamená vědomé ovládání energií neboli mistrovství nad substancí každé úrovně, ve kterém naše vědomí právě přetrvává. Více viz. vysoké Duchovní zákony).

V počátcích tyto bytosti neměly fyzickou podobu, poté se částečně vtělily a částečně se mohly kdykoliv odhmotnit. Lemuřané žili v harmonii s druhými a přírodou, pečovali o stromy a rostliny a pracovali s krystaly. Byli šťastní, že tu mohou být a žít na Zemi v propojení se zvířaty a mohou se dotýkat. Byli velice vysocí a štíhlí, dosahovali výšky okolo 3 metrů. Tito lidé byli intuitivní a pečovali o sebe. Měli vyvinuté třetí oko, které jim sloužilo k tomu, aby ucítili blížící se zvíře a ke komunikaci s nimi. Centrum třetího oka je spojeno s šišinkou, která byla podstatně větší než dnes. Citlivé třetí oko umožňovalo Lemuřanům vnímat strom jako živoucí bytost, mající význam pro životní prostředí, přírodu a celý vesmír. Věděli o reinkarnaci, vnímali, že jsou kuželem světla, které jednou opustí tělo a vrátí se ke zdroji, odkud vzešlo. Vědění, že je život po životě, bylo posíleno blízkým kontaktem s jejich předky, kteří žili v jiném světě.

Lemuřané byli harmonické mírumilovné bytosti s otevřeným srdcem, které jim dovolovalo vyjadřovat bezpodmínečnou lásku k božství a všemu stvoření. Jejich velkým darem bylo přirozené působení na Zem, byli naladění na království elementálů a byli napojeni na vědomí krystalů. Vyjadřovali bezpodmínečnou lásku a uvědomovali si spojení s vesmírem. V některých krystalech se tyto záznamy zachovaly a takové krystaly vytvářejí vesmírné sítě spojující planetu Zemi s hvězdami. Lemuřané byli velmi spjati s fyzickou Zemí a milovali ji, takže navrácení lemurijské moudrosti v sobě nese dotýkání se půdy, procházky a opravdové procítění země pod námi. Poté, co Lemuřané zažili zkušenost s hmotou a splnili svůj úkol na Zemi, byli schopni v pokoji odejít ze svého těla a vědomě se přesunout do spirituálního světa.

Lemuřané znali důležitost odpuštění, lásky, trpělivosti a důležitosti odpoutání se. Užívali fyzického těla a věcí a nebyli k nim připoutaní. Lidé viděli, jaký je člověk uvnitř a vnímali jeho duši. Lemuřané byla v kontaktu s Atlanťany, kteří byli více zaměřeni na mysl. Někteří Lemuřani žili v podzemních příbytcích. Kněží přijímali zákony vesmíru a žili s nimi v souladu. Spirituálně inspirovali a učili je jednoduchým jazykem. Uctívali Slunce. Cestovali do jiných zemí - na poušť Gobi, do Peru, Egypta, Yucatanu a západní Ameriky, kde rozšiřovali své vědění. Poté, co si Lemuřané uvědomili, že jejich kontinent bude nevyhnutelně zničen, přestěhovali se do Peru, k Májům ve střední Americe, do oblasti hory Shasta v severní Kalifornii a Tibetu, kam přenesli své poznatky.

Léčení v Lemurii. Není důležité, kde tato civilizace žila a jak se jmenovala. Důležité je, abychom se spojili s vědomím propojení spirituálního a materiálního světa, a žili v souladu tady a teď. Napojení se na lemurskou energii nám pomůže vzpomenout si na svou celistvost, spojíme se s esencí duše a spontánně se začne projevovat náš léčitelský talent, čímž začneme přirozeně působit na lidi, Zemi atd.

Některé poznatky - Lemuria and Atlantis - Shirley Andrews a 2012 Budíček lidstva - Diana Cooper


Lemurské zmocnění přispívá k získání snadného přístupu k tomuto nejvnitřnějšímu jádru, k vašemu nejvnitřnějšímu Já.
Naladění energetického pole do lemurských energií přispívá k získání opětovného přístupu k tomuto nejvnitřnějšímu jádru vaší bytosti, k vašemu nejniternějšímu Já.
Inkarnovali jste se život po životě, a možná jedním z vašich úkolů je, abyste přinesli zpět lemuriánskou energii. Je tedy možné, že se nyní cítíte být "přitahováni" pro tuto energii vašimi předešlými lemurskými spojeními. Lemurské vibrace mohou být také nápomocny k duchovním uzdravením a k uvolnění karmických svazků. Tato zasvěcení  fungují jen se svolením Lemuřanů. Každý, kdo má zájem změnit  svůj život a nastoupí na cestu rozšiřování svého vědomí (tzv. duchovně-energetickou cestu), se potká se svou dávnou „minulostí"  a zároveň při té příležitosti oživuje své pradávné schopnosti, jež mu nakonec pomohou, aby si začal uvědomovat svou skutečnou současnou úlohu.....


Pokud vás, při vibraci názvu civilizace Lemure něco zastaví či zaujme, něco, co nedokážete pojmenovat, ale snažíte se „rozpomenout", byli jste kdysi zde, zúčastnili jste se života v této civilizaci a tyto vzpomínky se vyskytují v nejniternějších částech vašich buněk.

Co je naším úkolem NYNÍ? Vzpomínáme si na tento věčný díl v centru našeho já, na jednotu, na spojení. Vezměme si s radostí a silou schopnost vytvořit naší vlastní novou, jakožto i budoucnost všech ostatních. Země zvyšuje své vibrace s naším procesem uvědomění a zároveň s tímto procesem ovlivňujeme každý velký celek.

S našimi vlastními změnami, změníme všechno. Jste připravení na změnu?

Lemurským zasvěcením získáte:

 • zasvěcení Lemurského chrámu
 • aktivaci dimenzionální rezonance
 • vyrovnání dimenzionální rezonance
 • všechna další lemurská navýšení vibrací
 • budete moci umožnit tento přístup také ostatním
 • velmi silné a účinné léčení nemocí

Předpoklad pro absolvování kurzu: II stupeň Reiki nebo minimálně II. Stupeň učení o JÁ JSEM ( Vysoké duchovní zákony),  odpovídající vibrační úroveň biopole získané meditacemi a dodržováním a znalostí kosmických zákonů

Cena semináře + skripta 2000,-Kč


Více o Lemurii

lemurske.jpgLemurie existovala  cca před 30 - 90.000 lety před Kristem v Tichém oceánu. Hawai pravděpodobně představuje část Lemurie. Civilizace Lemurie  v minulosti i v součastném zasvěcení přináší  harmonii s námi samotnými a s naším okolím, přírodou, elementy, vesmírem, s Bohem/Bohyní, vším, co je.
Lemurská energie byla nejsilnější v Austrálii a na Novém Zélandě, na Havaji a na ostrovech v Polynésii, v části Aljašky a na severovýchodě Afriky. V Africe se něco z Lemurie dá nalézt v Maroku a zčásti v Guineji. Mauretánie, Alžírsko, Mali a Senegal byly lemurské celé. Vznik lidské kultury je přičítán třem civilizacím. Těmito třemi civilizacemi jsou Lemuřané, Atlantiďané a národ, který obýval polární končiny. O polární civilizaci toho není moc známo. Nejvíce odkazů na ni uvádějí védické spisy. Lemurie je pevninský celek, jehož osídlení lidmi se datuje do dřívější doby než u Atlantidy. Oproti Atlantidě má však existence Lemurie základy více v bájích než ve vědeckých podkladech.

Kde se Lemurie rozprostírala a jaká vlastně byla její rozloha, nám dnes už nikdo neřekne přesně a pravdivě. Nejvíce názorů se však shoduje v tom, že Lemurie se nacházela v Indickém oceánu. Přesněji řečeno, kdyby Lemurie existovala i dnes, rozprostírala by se od Madagaskaru po Srí Lanku. Někteří badatelé dokonce prohlásili, že Lemurie zahrnovala i tichomořská souostroví a dokonce Velikonoční ostrovy. Jedním z jejich korunních důkazů byly sochy, které se na těchto ostrovech vyskytují v hojném počtu. Tito badatelé odhadovali stáří soch na neuvěřitelných pět až osm milionů let, což ovšem vyvrátil vědecký výzkum, který za pomocí moderních přístrojů určil stáří soch na tři tisíce let. Ovšem i tak se stále neví, kdo tajemné sochy opravdu postavil. Vědecký názor o jiném stáří soch však nevyvrací teorii o lemurských stavitelích.


Lemuřané byli pětidimenzionální bytosti, byť ne tak plně ve fyzických tělech, jako jsme my. Byli silní, inteligentní a duchovně založení.  Byli tak nadáni ve vývoji svého umění, věd, technologií a vědeckých objevů, jak jim to nabízel jejich ostrovní svět, že se rychle rozvinuli vysoce vyvinutou civilizaci. Většina z nich působila jako léčitelé, učitelé, kněžky, kněží, uchovávatelé vědění, vědci, astronomové a umělci. Jejich představy však měli úplně jinou sílu než u pozdějších lidí.

Touto silou působili na své okolí. Jiní lidé, zvířata, rostliny, ba i neživé předměty, mohli pocítit toto působení a být touto představou ovlivněni. Tak mohl Lemuřan komunikovat se svým druhem bez toho, aby k tomu potřeboval řeč. Tato komunikace byla jistou formou „čtení myšlenek". Protože byli více éteričtí než fyzičtí, jejich vědomí se koncentrovalo na duchovní dimenze. Lemuřané byli harmonické mírumilovné bytosti s otevřeným srdcem, které jim dovolovalo vyjadřovat bezpodmínečnou lásku k Božství a všemu stvoření. Jejich velkým darem bylo léčení Země a programování krystalů bezpodmínečnou láskou a spojením s vesmírem. V některých krystalech se tyto záznamy zachovaly a takové krystaly vytvářejí vesmírné sítě spojující planetu Zemi s hvězdami.

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

 


 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

27.03. 2019

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková