Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

30.01. 2021

Autenticita a vnitřní síla

Datum: 30.-31.1. 2021  od 9:00 do 18:00

Místo: Mateřské centrum Sluníčka, Na Kohoutě 804/14, Ústí nad Labem

Cena: 2500,-Kč

Obsazenost : 4 volná místa

 

“Pokud se pokaždé snažíš být normální, nikdy nezjistíš, jak moc úžasný můžeš být."

-- Maya Angelou

Vnitřní, skutečná síla je spjata s tématy matky, díky naší nevědomé touze zažívat blažený stav nám dobře známý z období našeho vývoje v bříšku maminky (z prenatálního období). Tehdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a my jsme zažívali pocit dokonalé jednoty. Nevědomě se chceme do tohoto stavu dokonalé jednoty vrátit, a to za vysokou cenu potlačení nás samotných, našich emocí, naší pravdy, našeho vlastního života. Kvalita červené esence se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám důvěru žít svůj vlastní život, důvěru být sám sebou. Esenciální síla může být ohnivá, rytmická jindy klidná, plynoucí.

 

Seminář nám přináší nové vědomí, umožní uvidět ta místa v nás, kde tzv."negativně splýváme", tzn. kde jsme identifikováni s matkou, či jinými osobami, jejich emocemi, jejich vnímáním světa, okolí, s jej způsobem života. Ukáže nám, kde se dožadujeme lásky matky či rodičů a směřujeme tento požadavek na své partnery, děti, atd. Toto uvědomění nám pomůže navrátit se k nám samotným. Síla je naší přirozenou součástí a rozvíjí se od desátého měsíce života.

Kontakt s vnitřní silou je motorem pro to, být autentický.

Autentický člověk tedy nic nepředstírá, sobě, ani druhým nic nenalhává, nestylizuje se do žádné role. Autentický člověk je schopen projevit pocity a postoje, které v něm právě probíhají. V podstatě to znamená dávat do vztahu s druhou osobou sebe sama.

Být autentický vůči někomu jinému předpokládá být autentický vůči sobě. Je třeba umět sám sobě naslouchat, dokázat zachytit vlastní prožívání, uvědomovat si jej a rozumět mu. Pojem autenticita lze česky vyjádřit taktéž jako pravost, hodnověrnost či absolutní upřímnost. A právě autenticita je základním kamenem vyváženého a úspěšného života. Měli jste v minulosti těžký život? Pak jste měli možnost využít té nejlepší školy. A vy jste to přes ty všechny nesnáze nevzdali a zvládli! Může to nyní znít jako zlehčování okolností, na druhou stranu však nikdy nesmíme zapomenout na to, že nezáleží na tom, co se nám děje, nýbrž na tom, jakým způsobem to přijímáme. A proto se vám dostalo taktéž mnoho velkých příležitostí poučení a posílení své osobnosti! Autenticita však ani v nejmenším neznamená distancovat se od své minulosti nebo ji zatajovat – to, kým jsme, jsme zformovali ve své minulosti, a ta je naší součástí. Nemějte na minulost vztek nebo výčitky… Kdo v minulosti prožíval obtížné, mnohdy až traumatizující situace, může nyní s neklidem pohlížet zpět a říkat si: “Co mě ještě v životě potká?” Stejně je však možné se odvážně postavit, podívat se na svou minulost a zkonstatovat: “Mám-li za sebou takovouto minulost a stále ještě žiji, těžko mě něco zastaví!”

Ve vztahu je autenticita nutná. Bez ní partneři ukazují masky a obranné mechanismy a přes ty není možno opravdový vztah navázat. Předpokládá se, že projevená autenticita (doprovázená empatií a akceptací) způsobí, že druhá osoba se vnitřně uklidní, protože ví , na čem je a současně se posiluje její důvěra a vzájemný vztah. Projevená autenticita také umožňuje druhé osobě se rovněž projevit autenticky.

Co se týče faktorů, které autenticitu podporují, nebo jí stěžují, jsou stejné, jako u empatie a akceptace: zralost, vnitřní stabilita, sebepoznání.

Na semináři se budeme zabývat těmi typy ochran, které negativně ovlivňují náš život, vztahy a zdravou komunikaci. Musíme si uvědomit, že především ztrácíme sami sebe, pokud něco potlačujeme, racionalizujeme nebo se identifikujeme s někým jiným.

 

Popření je jednoduchá obrana, kdy dotyčný nechce uznat nebo vnímat nějakou frustrující skutečnost; zavře před ní oči. Příkladem může být dlouholetý silný kuřák, který věří, že neonemocní karcinomem plic, protože v jeho rodině ho přece nikdy nikdo neměl. Tečka.

Racionalizace je velmi často používaný obranný mechanismus; znamená vysvětlit něco neakceptovatelného, nepříjemného přijatelným způsobem – zanedbávání dítěte tak může být vysvětlováno tím, že potřebuje více samostatnosti (takže si ho vlastně nevšímám pro jeho dobro, ale ve skutečnosti mě mnohem víc než dítě zajímá vlastní kariéra nebo nicnedělání a sledování seriálů).

Spolehlivě je doložena percepční obrana (obrana ve vnímání). Jde o snížení citlivosti vůči takovým informacím, o které nestojíme. Příkladně po nějakém neúspěchu jsme méně citliví k vnímání slov, která nám onen neúspěch připomínají; abychom se tím nemuseli znovu zabývat, raději takové nepříjemné a disharmonii vyvolávající informace vůbec nepustíme do vědomí.

Reaktivní výtvor – chování navenek je přesně opačné, než ta reakce, kterou se jedinec pokouší vytěsnit. Např. člověk, který potlačuje své silné sexuální tendence, se stane přesvědčeným moralizátorem ve věcech sexu.

Přemístění – nepříjemné emoce jsou přesunuty k náhradnímu objektu, který nemá k vlastní příčině vztah. Např. člověk, kterého naštval šéf v práci, vynadá doma za něco nepodstatného svému dítěti.

Obranný mechanismus zvaný intelektualizace se vysvětluje dvojím způsobem – buď je to vyjádření bolestných pocitů chladným a neosobním intelektuálním jazykem, nebo to znamená zaměření intelektuálních zájmů na oblast vytěsněných přání – např. člověk s vytěsněnými pedofilními sklony se stane vědcem, který toto téma intenzivně studuje.

Velmi často se používá projekce; jedná se o připisování vlastních nepřijatelných vlastností nebo emocí druhým lidem. Např. vlastní averzi vůči někomu si vysvětlujeme tak, že dotyčný nás nemá rád.

Kompenzace je způsob vyrovnávání se s nějakým nedostatkem tak, že s velkým nasazení usilujeme o naplnění nějakého předsevzetí. Např. nepříliš inteligentní a úspěšný student chce vyniknout v nějakém sportu nebo se stane vůdcem pouličního gangu. Za příklad hyperkompenzace, tj. vystupňované kompenzace, poslouží Démostenés, který měl vadu řeči, ale usmyslel si, že se přesto stane vynikajícím řečníkem – dosáhl toho dlouhodobým tréninkem tak, že se snažil překřičet mořský příboj, vyslovovat s kamínky vloženými do úst a ještě jinými metodami.

Identifikace znamená zvyšování si vlastní hodnoty pomocí napodobování jiné osoby s vysokou prestiží – jejího chování, hodnot a názorů, čímž si dotyčný jakoby přivlastní část jejích úspěchů. Např. podřízený, který napodobuje vyjadřování, gesta a styl oblékání svého šéfa.

Útěk do fantazie se projevuje v denním snění, fantazijním prožívání nedosažitelného. Např. neúspěšný spisovatel sní o tom, jak pořádá tiskové konference a nestačí rozdávat podpisy.

Regrese nastává, když se člověk v situaci frustrace zachová nezralým, již překonaným způsobem; je to jakýsi návrat v čase k takovému typu chování, které patří do dřívější fáze vývoje dotyčného člověka. Např. dospělý člověk se zachová jako dítě – při vypjatější diskusi se začne vztekat, brečet nebo bouchne dveřmi.

Fixace je lpění na určitém způsobu reagování, přestože se opakovaně prokáže jeho neúčinnost. Jedinec si odmítá připustit, že udělal chybu a opakováním situace chce dokázat správnost původního řešení. Např. vybírání si stále stejných typů partnerů, ačkoli minulé vztahy s nimi vedly vždy ze stejného důvodu k rozchodu.

Represe (potlačení) znamená, že znepokojující pohnutky nebo myšlenky jsou odstraněny z vědomí, aby nezpůsobovaly úzkost. Projevuje se třeba tak, že zapomeneme jméno člověka, který nám domněle ublížil. Útěk je snahou o stažení se ze situací, v nichž je pociťována úzkost. Např. člověk, který se neúspěšně pokoušel o navázání kontaktu s jinými lidmi, se zcela uzavře a izoluje před okolím.

Rezignace a apatie znamená přerušení osobního kontaktu s okolím, vyloučení emoční účasti. Např. dítě, které nikdy nebylo pochváleno za známky ve škole, vykonává své školní povinnosti nezúčastněně a naprosto bez zájmu.

Projevem agrese je napadání zdroje frustrace, snaha dosáhnout svého násilím. Např. člověk, který je delší dobu zesměšňován, vyprovokuje rvačku. Sebeobviňování je agrese obrácená dovnitř, proti sobě. Jedinec se obviňuje a ponižuje, čímž přitahuje lítost a pomoc okolí, a zároveň se i trestá, čímž se vyrovnává s pocity viny a preventivně odstraňuje možnost, aby to udělali jiní. Např. člověk se dělá před svým okolím špatným a zajišťuje si tak soucit, lítost a pozornost ostatních.

Superkonformita je možnou reakcí na selhání, kdy jedinec začne plnit své úkoly na 200%, aby se vyhnul další frustraci. Např. pracovník, který dostal důtku za pozdní příchody, chodí pak do práce raději o dost dřív.

 

Obranné mechanismy jsou účinné, ale ve své podstatě jde o obelhávání sebe sama. Za normální se považuje, vystupují-li obranné mechanismy občas v roli nárazníků – tedy že nám pomohou překonat počáteční nápor nepříjemností s tím, že po odeznění této intenzivní fáze se s oním problémem vyrovnáme zralým a plnohodnotným způsobem. Člověk používá obranných mechanismů tím méně, čím stabilnější je jeho identita. A naopak – kdo má sebepojetí nestabilní, nutně tyhle psychické berličky potřebuje, aby se jeho nejisté já mělo o co opírat. S postupem na cestě sebepoznávání a poznávání vůbec potřeba užívání obranných mechanismů klesá.

Vezměte s sebou:deku nebo polštářek na sezení, pastelky a menší bezmasou svačinu. Doporučuji omezit konzumaci masa již v den před seminářem.V prostoru centra lze zakoupit káva, čaj. Účast na semináři je podmíněna zaplacením zálohy 1000,-Kč na účet 529120133/0800. Do poznámky uveďte datum semináře, na který se hlásíte. DO UHRAZENÍ ZÁLOHY JE VAŠE REZERVACE MÍSTA NEPLATNÁ!!!!! Záloha je nevratná, můžete však za sebe poslat někoho jiného. Před odesláním zálohy se informujte, zda je volné místo.

 

 

 

 

 


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

02.12. 2020

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková