Ananké
Jana A. Blažková
  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Kurzy Reiki, meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Saratovská 37
Praha - Strašnice

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

01.09. 2018

Esence a stín

Datum: 1.-2.9.2018 od 9:00 do 18:00

Místo: Mateřské centrum Sluníčka, Na Kohoutě 804/14, Ústí nad Labem

Cena: 2 400,- Kč

Obsazenost : OBSAZENO

Seminář je zaměřen na znovunalezení spojení se s vnitřní moudrostí a uvedením do rovnováhy základních čtyř funkcí lidského vědomí – vnímání, cítění, myšlení a intuice. Budeme pracovat s aktivní imaginací, meditací a Gestalt terapeutickými technikami, tranzovými technikami a meditacemi.Naučíme se, jak integovat stínové obsahy takovým způsobem, aby nám nezakrývali vědomí sebe sama.

Stín, neboli stínové Já reprezentuje skryté nebo nevědomé aspekty nás samých, dobré či špatné, které já buď vytěsnilo, nebo nikdy nerozpoznalo.

Stín je morálním problémem, který je výzvou pro celou jáskou osobnost, neboť nikdo není s to rozpoznat a uvědomit si stín bez značného vynaložení morální odhodlanosti. Vždyť při tomto uvědomění jde o to uznat temné aspekty osobnosti jako skutečně existující.

Před diferenciací nevědomých obsahů zaujímá stín celé nevědomí. Ve snech je obvykle personifikován v podobě nejrůznějších osob stejného pohlaví.

Převážnou část stínu tvoří vytěsněné tužby a necivilizované pudy, morálně méněcenné motivy, dětinské fantazie a nejrůznější resentimenty, tedy záležitosti, na které člověk rozhodně není nijak pyšný. Tyto osobnostní charakteristiky, jichž si sami u sebe nejsme vědomi, nacházíme často na druhých, kam se dostávají prostřednictvím mechanismů projekce.

Při integraci stínu se seznámíme s těmi aspekty naší povahy, které bychom nikomu jinému nedovolili shlédnout a které bychom ani my sami nebyli dříve přijali. C.G.Jung

V přijetí a poznávání stínu spočívá podstata psychosomatického uzdravování stejně jako úspěšného psychoterapeutického procesu. A také většiny známých duchovních cest. Společným jmenovatelem je, že nám pranic nepomůže, budeme-li se při jakémkoliv snažení svého hojení a sebepoznávání zabývat druhými. Nebo budeme-li hledat příčinu svého neklidu, nespokojenosti či neštěstí mimo sebe. Za výtkami vůči okolí stojí náš vlastní stín, a věční naříkači a stěžovatelé dosáhnou pouze toho, že se jim přitíží. Ostatní se jim navíc často začnou vyhýbat, a oni nakonec nesnesou už ani sebe samé.Ruku v ruce s tím jde obvykle vyrovnávání aktivity pravé a levé mozkové hemisféry. Najednou nám nestačí jen běžný strohý analyticky, logicky a hmotně nazíraný rozumový úhel pohledu. Učíme se prodlévat v nových představách a imaginacích. Začínáme číhat na význam vlastních snů. Prožíváme intuici. Objevujeme kouzlo meditace či modlitby. Slábne naše potřeba hodnotit a posuzovat. Slova duše či duch přestávají být neznámými pojmy.

Svůj stín potkáváme především v našich odpůrcích či nepřátelích (snad proto je máme milovat?). V drobných i zásadních nepřízních života, v nemocech a úrazech, v životních karambolech a veletočích. Velmi intenzivně jej cítíme také v nejbližších vztazích svého života, v partnerství, rodičovství… Dokud je co napravovat, ocitáme se v situacích, které nám zapomenuté či vytěsňované součásti naší existence zrcadlí. Své osobní vnitřní problémy a výzvy dostáváme na jevišti vnějšího světa naservírované jako na podnose.

S otázkou stínu však vyvstává i otázka zla, které je jeho integrální součástí. Setkání s osobním zlem je morální zkouškou vědomé lidskosti. Vědomý člověk má strach z toho, co špatného by mohl druhým či sobě učinit. Ten druhý to tak nemá. Čím méně se nevědomý cítí hříšným, o to více vidí hřích na druhých. Tím, že moderní člověk hledí upřeně do vnějšího světa a činí ho zodpovědným za to, co všechno nekalého se mu děje, slábne jeho morálně volní vědomí, a tudíž si těžko připouští přítomnost stínů právě v sobě samotném. Neuvědoměle tak vlastní vytěsněné stinné stránky své povahy přenáší do vnějšího světa. Tomuto fenoménu se říká projekce. Se stínem tedy přímo souvisí.Při projekci se přenášené obsahy jeví, jako by patřily k druhé osobě. Přitom se nás osobně dotýkají, protože jsme to my, kdo je vnímá. Projekce je obecný psychologický mechanismus, jímž se přenáší subjektivní psychologické obsahy jakéhokoliv druhu na druhé osoby. Projekce je nevědomý akt, který se odehrává stále. Tak jako u emocí, neodehrávají se na principu vůle vědomí, nerozhodujeme se pro ně. Projekci nelze dělat vědomě, protože když víte, že si vytváříte iluzi o druhých, nepřisuzujete své vlastní obsahy druhým objektům.

Při projekci jsme přesvědčeni, že jsme konfrontováni s určitým zjevným faktem či vlastností druhého člověka. Ve skutečnosti se jedná jen o naši iluzi.

S dobrou vůlí, plným nasazením a zdravým rozumem lze dosáhnout proměny postojů a postupně integrovat nevědomou osobnost. Ale tady vědomé úsilí pro mnohé z nás nekončí. Stín je totiž hlavně morální problém pro člověka, a proto má značný přesah do onoho světa a věčných duchovních otázek souvisejících s tématy viny, ctností, hříchu, přijetí, odpuštění a odevzdání se vůli, která přesahuje rozměr lidského chápání.

 

Žijeme ve světě, který je rozdělen do polarit: černý/bílý, dobrý/špatný, individuální/společenský, silný/slabý, bohatý/chudý atd. Toto rozdělování má však často i neblahý vliv na naše vnímání a prožívání. Aktivní a hluboká imaginace je jednou z technik, která nám umožňuje nalézt v sobě řešení a projít procesem znovunalezení nalezení rovnováhy. Pečlivé pozorování toho, co je zřejmé, vede k našemu poznání, co je pro nás důležité, čemu můžeme důvěřovat, co je nejdůležitější, po čem skutečně naše srdce touží. Svět se nám jeví jak ve své rozmanitosti, tak jako záblesky neduality - Jednoty. Naše zkušenosti se vracejí zpátky domů, do našich srdcí a směřují k životu ve svobodě a celistvosti.

Během tohoto semináře se budeme zabývat našimi vnitřními konflikty, vytěsněnými obsahy a projdeme léčivým a transformačním procesem. Stínové Já reprentuje obsahy jak negativního charakteru, tak vytěsněné silové části.

Každý z nás má uvnitř sebe vlastní latentní síly, které kontaktujeme pomocí určitých technik.  Je zapotřebí vyživit sám sebe zevnitř, své zraněné části, které se projevují jako stínové já (vnitřní démon). Tyto části, jsou naše nezpracovaná bolest, strach odsuzování sebe sama. Pokud jim budeme věnovat pozornost, můžeme se spojit s tím, co je pod bolestí. A pod bolestí je vždy blokovaná síla a jiné esenciální kvality.

Vezměte s sebou: deku nebo polštářek na sezení,pohodlné oblečení, psací potřeby, pastelky a menší bezmasou svačinu. Doporučuji omezit konzumaci masa a těžkých jídel již v den před seminářem.V prostoru centra lze zakoupit káva, čaj. Účast na semináři je podmíněna zaplacením zálohy 1000,-Kč na účet 529120133/0800.

Do poznámky uveďte datum semináře, na který se hlásíte .DO UHRAZENÍ ZÁLOHY JE VAŠE REZERVACE MÍSTA NEPLATNÁ!!!!! Záloha je nevratná, můžete však za sebe poslat někoho jiného. Před odesláním zálohy se informujte, zda je volné místo.

 

 


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

15.08. 2018

OM CHANTING

01.09. 2018

Esence a stín

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková