Ananké
Jana A. Blažková
  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Kurzy Reiki, meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Saratovská 37
Praha - Strašnice

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

09.06. 2018

Aspekty Esence v životě

Datum: 9.-10.6. 2018 ( od 10:00 do 17:00)

Místo: Mateřské centrum Sluníčka, Na Kohoutě 804/14, Ústí nad Labem

Cena: 2000,-Kč

Obsazenost : OBSAZENO

Na semináři se budeme zabývat tématy, kdy ztrácíme kontakt sami se sebou a svým vnitřním bytím. Ve vztahu nejen k sobě samým, ke světu, práci ostatním lidem, partnerům. Kdy se vzdáváme sami sebe, abychom se zavděčili, zapadli do kolektivu? Kdy se necháváme manipulovat a zaplétáme se do her jiných lidí? Kdy nás naše vlastní koncepty a mysl odvádí od naší skutečné podstaty? Seminář formou interaktivního worhshopu Vám poskytne informace, podle kterých pochopíte, jak lze mít vztahy, které budou vycházet z vašeho bytí. Zároveň se naučíte rozpoznat, kdy po druhých lidech chcete, aby Vám dali něco, co sami nemáte, a tak zaplnili vaše díry (Nezpracovaná bolest, traumata, pramenící většinou s nenaplněných potřeb v dětství. Tyto pocity jsou obvykle nevědomé.). Opravdový vztah vám napomáhá v růstu, neposkytuje vám útěchu ani uklidnění. Skutečné setkání je možné, jen když vychází z naší Esence. (Pro vnitřní Esenci Bytí se též užívá výraz Lataif)
Většina vztahů, ve kterých jsme zapojeni, je mentální. Máme představu, jak by věci měly vypadat, jak bychom se měli chovat a také, jak by se měl chovat náš partner, jak by měl vypadat náš vztah a s tímto obrazem náš vztah porovnáváme. Ve skutečnosti se s svým partnerem vůbec nesetkáme. Opravdový vztah je vždy nedokonalý. Dokonalost totiž neexistuje. Lidé nejsou dokonalí, jsou jedineční, každý kráčí po nějaké cestě a na ní potkává své výzvy. Žijeme-li v mentálním vztahu, uzavřeme své srdce, když přijde bolest, zranění nebo zklamání. Své srdce chceme chránit a nechceme nic ztratit.

ESENCE jsou kvality, se kterými přicházíme jako lidské bytosti na svět. Již samotný termín „esenciální“ nám prozrazuje, že je to něco, co je nezbytné pro žití, pro fungování člověka. Je to něco, co spadá do samotné podstaty bytí. Je to něco, co bychom mohli přirovnat na tělesné úrovni k „orgánům“ těla, bez kterých tělo nemůže fungovat. ESENCE můžeme vnímat jako nezbytné „orgány pro duši“. Bez nich naše podstata ztrácí napojení na tělo a tělo ztrácí napojení na duši a na Univerzum.

Cítíme, že nám cosi chybí a čekáme naplnění ,,zvenku" od rodičů, přátel, partnerů, dětí, práce apod. Takto ale nemůžeme nic změnit, protože Esenci nelze získat odjinud „zvenku", jen od nás samých, z našeho nitra. Je důležité, abychom se my sami rozpomněli, a tuto kvalitu v nás opět obnovili. A to za nás nemůže nikdo jiný udělat, toto nám nemůže zprostředkovat nikdo jiný, než my sami. A k tomuto „rozvzpomenutí " jsou zde semináře Esencí. Můžeme se opětovně spojit s kvalitami, se kterými jsme ztratili v průběhu života kontakt . Nastoupíte-li cestu k opětovnému spojení s esencí, nepůjdete proti světskému životu, ale dojde k přerušení vaší identifikace se světskými věcmi. Osobnost je jen nepatrnou částí vědomí, částí, kterou spirituální tradice nazývají egem. Tato osobnost je oddělená od svého původu, ať ten původ nazveme bytostné Já, Atman, Bytí či Esence. Ve spirituálním jazyce se osobnost rovněž nazývá egem nebo falešnou osobností, což jsou jednoduše termíny, které naznačují rozdíly mezí tím, co Gurdjieff označoval jako esenciální povahu, a osobností, které nabýváme v průběhu života".

„Úplné bytostné Já je veličina, která je nadřazena vědomému já ... je nejen středem, nýbrž je také oním objemem, který zahrnuje vědomí i nevědomí, je to centrum této totality" (C.G.Jung, ).

Na počátku je třeba se podívat na prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Na strachy, chování a postoje, přesvědčení a skryté touhy, zklamání. Dítě je prvním roce života spojeno především s matkou. Pokud prohlédneme struktury, které jsme převzali, budeme si moci uvědomit osobnost, kterou mám matka zrcadlila, kterou jsme převzali. Pomalu, jako když loupeme slupky cibule, vidíme jednotlivé slupky struktur osobnosti a ž dosáhneme jádra našeho Bytí. V jistém období tohoto procesu se uvolňují silné emoce, bolesti, což je dobře. Na konci přichází opětovné spojení s Esencí, objektivní realitou našeho bytí. Esenci můžeme zažít, pokud se přestaneme ztotožňovat s osobností. Osobnost jsou hranice v jinak neohraničeném prostoru. Tento prostor je blokovaný ztotožněním se s osobností. Zpočátku není snadné zažít esenci přímo, ale je možné si všimnout jednotlivých aspektů. Znamená to znovu se spojit s Esencí v nás.

Aspekty Esence jsou následující:

Bílá Esence je spjata s otcovskými tématy, jelikož kvality této esence bychom za optimálních podmínek našeho vývoje měli získávat a rozvíjet přes otce – stabilita, důvěra, bytí v přítomném okamžiku, centrace – to je být vycentrován ve svém středu, jasnost.

Je známá jako esence vůle, spojena s pocitem vnitřní pevnosti, opory a smyslu hodnoty. Jedná se o „uvolněnou jistotu“ (důvěru), pokud jsme v kontaktu s naším Bytím. Je uzemněná, nápaditá a oddaná.

Stříbrná esence nám dává kvalitu osobnostní vůle, což je touha a vůle žít svůj vlastní život podle sebe a kvalitu uvolnění (relaxace).

Zlatá a červená esence je spjata s tématy matky, díky naší nevědomé touze zažívat blažený stav nám dobře známý z období našeho vývoje v bříšku maminky (z prenatálního období). Tehdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a my jsme zažívali pocit dokonalé jednoty. Nevědomě se chceme do tohoto stavu dokonalé jednoty vrátit a to za vysokou cenu potlačení nás samotných, našich emocí, naší pravdy, našeho vlastního života.

Kvalita červené esence se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám odvahu a vůli žít svůj vlastní život, sílu vyjadřovat sebe sama a svobodně také prožívat vlastní sexualitu.

Známá jako esence síly, je spojena se schopností být samostatným jednotlivcem. Přináší sílu oddělit se od starých struktur, které už neslouží našemu vývoji a jedinečnosti. Jejími kvalitami jsou vášnivost, nadšení, vitalita, entuziasmus a síla jít do světa plného výzev.

Černá esence nám dává kvalitu pravdy, pravé síly, klidu, míru a nekonečného prostoru. Umožňuje transformovat naše strachy – strach ze života, sexuality, strach ze smrti, z násilí, ze zneužití… Dává nám možnost uvidět manipulaci svoji i druhých, osvobodit se od ní a pocítit svoji pravou velikost.

Známá jako esence míru. Tato kvalita je o lásce k pravdě a touze po míru. Je to velmi hluboká dimenze vhledu a uvědomění si svého vnitřního mistrovství. Je třeba čelit svým strachům, (zejména strachu ze smrti), uvědomit si svůj pohled na ně a konfrontovat se s hlavními (nejsilnějšími) vrstvami obranného mechanismu (našeho ega).

Zelená esence je esencí srdce. Má kvalitu něžně milující lásky, soucitu, odpuštění a léčení. Přináší nám tolik potřebnou lásku, soucit se sebou i okolním světem a odpuštění sobě i druhým. Lásku, kterou hledáme, po které celý život toužíme a kterou vyžadujeme od našich blízkých. Je esencí podporující uzdravování emočních zranění, esencí hlubokého respektu k sobě i existenci. S touto esencí přichází opravdové pochopení pro nás samotné, ostatní i smyslu existence.

Známá jako esence soucitu a Lásky. Tato latifa nám dává hluboké pochopení struktury našeho ega a soucítění vůči ní. Soucit a pochopení nám pomáhají jít hlouběji do našich zranění a uzdravit je. Dávají nám schopnost dělat to samé vůči ostatním.

Žlutá esence nám přináší kvality radosti, hravosti, tvořivosti a extáze. O žlutou esenci jsme přišli proto, že jsme byli učeni žít a brát život příliš vážně. Plnit zodpovědně každodenní povinnosti života. A my jsme tak činili – s tíhou zodpovědnosti, s hrozbou, že zase nebudeme dost dobří. Se žlutou esencí se náš život stává opět lehčím, jsme schopni prožívat věci s nadhledem, lehkostí, znovu prožívat radost z každodenních maličkostí. Učí nás vracet se ke spontánnosti, hravosti a zvědavosti, které tak dobře známe z našeho dětství. Učí nás prožívat život s extází z pocitu vnitřní radosti.

Je známá jako esence radosti. Tato jemná dimenze našeho bytí je jako vnitřní zářící sluníčko a je o naší vrozené schopnosti žít v radosti a zvědavosti. Je to místo, kde odpadnou naše staré negativní sebe obrazy a vážnost a kde znovu získáme svou bezstarostnou nevinnost.

Cílem dvoudenního semináře je spojit se opět se skutečným bytím uvnitř nás, s Esencí. Uvědomit si, kde ve vztazích s druhými ztrácíme sami sebe, svoji svobodu, sílu , vnitřní klid, lásku, radost. Seminář je složen s terapeutických a meditačních technik a tranzových technik. Síla skupiny nám umožní vyzrcadlení našich vnitřních vzorců a dramat a jejich následné léčení.

 

Vezměte s sebou: deku nebo polštářek na sezení,pohodlné oblečení, psací potřeby, pastelky a menší bezmasou svačinu. Doporučuji omezit konzumaci masa a těžkých jídel již v den před seminářem.V prostoru centra lze zakoupit káva, čaj, balené vody a džusy, sušenky. Účast na semináři je podmíněna zaplacením zálohy 1000,-Kč na účet 529120133/0800. Do poznámky uveďte datum semináře, na který se hlásíte .DO UHRAZENÍ ZÁLOHY JE VAŠE REZERVACE MÍSTA NEPLATNÁ!!!!! Záloha je nevratná, můžete však za sebe poslat někoho jiného. Před odesláním zálohy se informujte, zda je volné místo.

 


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

23.05. 2018

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková