Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

25.06. 2022

Láska jako aspekt Esence - sebeláska a sebepřijetí

Datum: 25.-26.6. 2022 od 9:00 -18:00

Místo: Mateřské centrum Sluníčka, Na Kohoutě 804/14, Ústí nad Labem

Cena: 2 500,-Kč

Obsazenost: OBSAZENO ( kapacita 12 míst )

 

Věděli jste, že můžete mít sebevědomí, ale žádnou sebehodnotu? Nebo naopak – že můžete mít sebeúctu, ale žádnou sebehodnotu? Většina vztahů, ve kterých jsme zapojeni, je mentální.A to i vztah k sobě samým. Máme představu, jak by věci měly vypadat, jak bychom se měli chovat a také, jak by se měl chovat náš partner,lidé okolo, jak bychom měli vypadat my, jak by měl vypadat náš vztah a s tímto obrazem náš vztah porovnáváme Lidé nejsou dokonalí, jsou jedineční, každý kráčí po nějaké cestě a na ní potkává své výzvy. Žijeme-li v mentálním vztahu, uzavřeme své srdce, když přijde bolest, zranění nebo zklamání. Své srdce chceme chránit a nechceme nic ztratit.

Seminář bude zaměřen na práci s těmi oblastmi sebe sama, které máme problém přijmout. Zaměříme se vnitřní hodnotový systém . Cílem je přijetí a plná akceptace sebe sama a co nejvíce se spojit s naší pravou přirozeností - Esencí. Seminář je složen s terapeutických a meditačních technik.

Sebevědomí je vědomí si sama sebe

Sebevědomí je vědomí si sebe sama. A to nejen v tom dobrém kontextu, ale i v tom negativním. Vědomí o sobě samé zahrnuje i vědomí si vlastních nedostatků. To znamená být si vědom sám sebe, toho, co prožívám, co cítím, jaké mám potřeby. Znamená také mít vnitřní přesvědčení, že mám právo své myšlenky, emoce a potřeby vyjádřit. Znamená také být si vědom svých dobrých vlastností a schopností, svých silných stránek a současně si dobře uvědomovat své slabosti a chyby.

Sebehodnota prožívání vlastní hodnoty a její vědomí

Sebehodnota je to, co se odehrává uvnitř nás. Možná navenek můžeme působit sebevědomě, ale sebehodnota znamená to, co si o sobě uvnitř skutečně myslíme. Jakou máme hodnotu sámi pro sebe? Základy sebehodnocení jsou položeny už v raném mládí. Ovlivňuje ho množství faktorů:

Jak se k vám chovali rodiče nebo důležité osoby ve vašem dětství - jestli byli podpůrní nebo spíš kritičtí, jestli vás přijímali takových jací jste nebo kladli nepřiměřené nároky atd.

Jak na vás druzí lidé reagovali a reagují - jak často slyšíte kritiku nebo pochvalu.

Jak vnímáte to, co se kolem vás a s vámi děje, jaké myšlenky a pocity se vám k tomu vynořují - musíte se zalíbit všem nebo taky zvládnete odmítnutí, jak ustojíte, že se vám věci ne vždy podaří, jak byste si přáli atd.

Jestli jste překonali závažná onemocnění a jak vám ovlivnili život - máte nějaká omezení, handicap, se kterým se musíte vyrovnávat.

Kolik vám je let - protože s věkem se sebehodnota zvyšuje

A v neposlední míře i působení médií, které předkládají určitý ideální obraz jedince.

Nízké sebehodnocení

Pokud máte nízkou nebo negativní sebehodnotu tak pravděpodobně nepokládáte vaše nápady a názory za příliš dobré, neoceňujete je. Při pokuse o vlastní charakteristiku si všímáte a dáváte do popředí vaše chyby a slabosti a nezmíníte se vůbec, nebo když tak jen okrajově, o vašich schopnostech a dovednostech . Skutečně věříte tomu, že druzí jsou lepší, schopnější a úspěšnější. Máte obavu ze selhání a tak se raději do věcí ani nepouštíte, co negativně ovlivňuje vaši šanci na úspěch ve škole nebo v práci. Když vás někdo pochválí, je pro vás těžké toto ocenění přijmout.

Zdravé sebehodnocení

Lidé se zdravým smyslem pro sebehodnotu méně kritizují sebe sama i druhé. S menší pravděpodobností se cítí bezcenní, cítí méně pocitů viny a studu za sebe. Lépe zvládají stres a jeho negativní důsledky. Dokážou víc říct, co potřebují a prosadit se. Budují pevné a bezpečné vztahy a s větší pravděpodobností jsou schopni z těch nezdravých odejít včas. Když se potkají se zklamáním, selháním a překážkami, dokážou jim lépe čelit a znovu se zvednout a fungovat.

 

Sebeúcta

Je to úcta sám k sobě. Pokud k někomu máte úctu, tak ho nejspíše nenutíte do věcí, které nechce a rádi mu vyhovíte, je to tak? Vyjadřujete mu svůj obdiv. Ten, kdo to stejné umí vyjádřit i sám vůči sobě, má sebeúctu. Sebeúcta znamená vážit si sám sebe natolik, že dodržuji svoje hranice a nikoho nenechám hranice překračovat. A když se hranice překročí, nebojím se to dát jasně najevo a zastanu se sama sebe. V psychologii vyjadřuje sebeúcta, nazývaná také poznání vlastní hodnoty, sebedůvěra nebo respektování vlastní osobnosti, celkové ocenění vlastní hodnoty. Psychologové obvykle považují sebeúctu za trvalou vlastnost osobnosti, přestože se běžně vyskytují i její krátkodobé odchylky.

Sebeláska

Sebeláska znamená,mít rád sám sebe. Nejedná se o Narcismus. Je to uvědomění si toho, že jsem stejně důležitý, jako ostatní, že vím, že leccos umím a leccos by se ode mě mohli druzí učit. Sebeláska znamená, že se přijímám takový, jaká jsem, tj. přijímám své klady i to, na co u sebe zrovna pyšný nejsem. Sebeláska znamená, že o sebe pečuji, že si dovolím cítit a prožívat to, co cítím a prožívám, že sám sebe beru vážně ve svých potřebách a touhách a vím, že má přání jsou stejně důležitá, jako přání lidí kolem mě. Sebeláska znamená, že si promyslím vlastní názor a ten také řeknu. Když s ním někdo nebude souhlasit, vezmu to jako setkání dvou názorů, ale sám sebe budu mít rád stejně, dál, protože to, že má druhý člověk jiný názor, neohrozí můj pohled na sebe samého. Sebeláska je stav uznání sebe sama, který roste z akcí podporujících náš fyzický, psychologický a duchovní růst. Sebeláska znamená mít velký respekt k vlastnímu blahu a štěstí, však ne na úkor druhých. Sebeláska znamená starat se o své vlastní potřeby a neobětovat své blaho, abychom se líbili ostatním

Většina vztahů, ve kterých jsme zapojeni, je mentální.A to i vztah k sobě samým. Máme představu, jak by věci měly vypadat, jak bychom se měli chovat a také, jak by se měl chovat náš partner,lidé okolo, jak bychom měli vypadat my, jak by měl vypadat náš vztah a s tímto obrazem náš vztah porovnáváme. Lidé nejsou dokonalí, jsou jedineční, každý kráčí po nějaké cestě a na ní potkává své výzvy. Žijeme-li v mentálním vztahu, uzavřeme své srdce, když přijde bolest, zranění nebo zklamání. Své srdce chceme chránit a nechceme nic ztratit.

Avšak Láska je přítomna stále, milovat je naší přirozeností. Láska zůstává přítomna dokonce i při projevech násilí, nenávisti zlosti. Láska je tu stále. Bez srdce nemůžeme žít a srdce miluje, milovat je mu přirozené, neumí nemilovat. Ale tak často se stává, že nemáme odvahu dovolit našemu srdci milovat, neboť pak bychom se dostali mimo hranice své osobnosti. Raději lpíme na svých představách a konceptech, a udržujeme si tak pocit, že se pohybujeme ve známém prostředí.

Esence jsou kvality, se kterými přicházíme jako lidské bytosti na svět. Je jedna esence, jedna podstata, která proniká vším, ale projevuje se v různých kvalitách (aspektech). "Abychom viděli, že jsme omezeni tím, co je běžně označováno jako ´já´ - moje jméno, moje tělo, moje myšlenky, pocity a vjemy – musíme nahlédnout na stále přítomnou pravdu toho, kdo opravdu jsme – čistá, neomezená, prázdná, tichá, vědomá láska. Tendence přehlížet pravdu toho, čím jste, je považována za normální. Od raného dětství dál to ti, kteří sdílejí toto mylné vnímání skutečnosti, posilují. Je běžné, že se tato podvědomá představa toho, kdo si myslíme, že jsme, stává hlavní motivací, která nás nutí žít a jednat mechanicky" (Bear)

„Úplné bytostné Já je veličina, která je nadřazena vědomému já … je nejen středem, nýbrž je také oním objemem, který zahrnuje vědomí i nevědomí, je to centrum této totality“ (C.G.Jung, ).

Toužíme-li po vztahu, který je pozitivní neustále, vytváříme z něj tak vztah mentální. Do vztahu zrcadlíme sami sebe a mnohdy toužíme po dosycení a ne po sdílení a lásce. Realita totiž nikdy není jen pozitivní. Mentální vztah znamená, že žijeme v představách. Nevidíme svého partnera, ale vidíme obraz, který jsme si vytvořili a máme vztah s tímto obrazem. Žijeme-li v mentálním vztahu, máme tendenci vidět svět buď jako úplně dobrý, nebo jako úplně špatný. Věci jsou buď úžasné, nebo strašné. Lidé téměř neustále vyživují mentální vztahy, aby necítili díru absencí skutečného vztahu. I o sobě máme mnohdy obraz, který jsme si vytvořily. Vlastně žijeme to, co si o sobě myslíme.

Existují tři hlavní způsoby, jakými žijeme v mentálních vztazích: idealizování, přetváření všeho v negativní a žití ve frustrujícím vztahu.

Když idealizujete, vidíte na druhém jen to dobré. Žádná nedokonalost, žádné chyby, partner je jako bůh či bohyně. Být s bohem či bohyní vám dává dobrý pocit, podporuje to vaše ego. Tak dlouho, jak to jen jde, se snažíte nevnímat si nedokonalosti druhého či vašeho vztahu. Váš partner je jednoduše báječný a vy nedovolíte nikomu a ničemu, aby váš sen zpochybnil. Když se přesto o to někdo pokusí, velmi vás to rozzlobí. Mnohdy jsme rozzlobeni i když se nám zhroutí představy a idealizace o sobě. Seminář poskytne více pochopení o vašem fungování, vztahu k sobě i druhým lidem.

Vezměte s sebou: deku nebo polštářek na sezení, pohodlné oblečení, psací potřeby, pastelky a menší bezmasou svačinu. V prostoru centra lze zakoupit káva a čaj. Účast na semináři je podmíněna zaplacením zálohy 1000,-Kč na účet 529120133/0800. Do poznámky uveďte datum semináře, na který se hlásíte. DO UHRAZENÍ ZÁLOHY JE VAŠE REZERVACE MÍSTA NEPLATNÁ!!!!! Záloha je nevratná, můžete však za sebe poslat někoho jiného. Před odesláním zálohy se informujte, zda je volné místo.


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková