Ananké
Jana A. Blažková
  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Kurzy Reiki, meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Saratovská 37
Praha - Strašnice

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

23.03. 2012

Fyzická forma a energie

Mnohým lidem je vliv energie a chování na fyzické tělo a jejich život doposud nesrozumitelný. Je těžké si to představit. V následujícím textu nazvaném Jak myšlenkové formy a energetická pole utvářejí náš každodenní život a ovlivňují lidské soužití, náš fyzický a psychický stav naleznete mnoho obrazových příloh a vysvětlení, které mohou pomoci tuto problematiku pochopit.

Text sestavila moje studentka Kabaly a kamarádka, která má pohled na svět technický a velmi věcný, a proto jsem se rozhodla tento materiál uveřejnit na svých stránkách. Je v něm popsán i její osobní příběh a cesta, kterou se ubírala. Když dva lidi popisují jednu věc, používá každý z nich svůj individuální jazyk. To znamená, že můžete číst třeba pět knih se stejnou tématikou, ale některé věci začnete chápat až po přečtení páté knihy. Je to z toho důvodu, že autor používá výrazy a slovní obraty, které jsou blízké právě vám.

Sama jsem od dětství nadána značnou dávkou senzitivity a mimosmyslového vnímání, takže mi mnohdy bylo nesrozumitelné, jak to někdo nemůže pochopit..:-) když je to tak jasné. To neznamená, že bych měla snazší cestu, nebo vlastnila patent na život. Každý máme své lekce. Zveřejněním tohoto textu se jen snažím usnadnit cestu k pochopení více lidem. Chtěla bych povzbudit více lidí k cestě pochopení a řešení problematických témat jejich života.

Jako další velmi schůdný materiál doporučuji ke shlédnutí DVD "Živý matrix" a "Co my jen víme". Obě DVD jsou velmi srozumitelná, vychází z poznatků kvantové fyziky a mají český dabing.

Dále uvádím několik základních informací o fungování energií v našem životě:

 

Vesmírné zákony

Každý člověk si vytváří sám svůj svět, svůj život. Toto je velmi důležité si uvědomit. Vytváříme svůj svět svými pocity, myšlenkami a emocemi, a to i podvědomými a přejatými schématy od rodiny. Dále náš život utváří karma a její neúplatné zákony.

Tudíž naše tělo, duševní stav, vztahy v rodině, s lidmi v okolí a naše práce, finanční situace- to vše je odrazem našeho nitra.

 

Vnější odráží vnitřní!!

 

Naučte se používat a pochopit tento zákon ve svém životě.  Pokud chceme změnit svůj život, musíme začít se změnami v sobě!!!!

Jinými slovy, pokud v našem životě něco nefunguje, můžeme to změnit, když najdeme a odstraníme příčiny toho či onoho problému a vytvoříme jiný postoj.

Vše, co Vás obklopuje je odrazem Vás samotných!!

Tento zákon zajišťuje pořádek a harmonii, nejvyšší vesmírnou spravedlnost a čistotu.

,, Podle vaší víry se vám staň" se píše v Bibli. Naše konání nezačíná slovem, či pohybem, ale myšlenkou a emocí. Myšlenka je univerzálním druhem energie. Naše myšlenky a city se materializují - vtělují se do reality! Pokud je ve vašem světě nějaká nespravedlnost, příčina je ve Vás, ne v takzvaném vnějším světe nebo v okolnostech.

Myšlenka, je druh energie a nikam nemizí. Funguje zde zákon zachování energie. Jakákoliv myšlenka, vyslaná do vnějšího světa, vytváří v našem životě události. Takovým způsobem se k Vám energie vrací v té či oné podobě. Stejné přitahuje stejné! Pokud jsou naše emoce a pocity agresivní, bolestné vytváříme si nepříjemné události a nemoci.Pokud jsou myšlenky tvořivé a láskyplné, vtělují se do reality, která nám přináší příjemné a pozitivní události.

Mezi samotnou realitou a tím modelem světa, ve kterém žijeme, existuje obrovský rozdíl.

Naše nevědomí pomocí informace a energie Reality ( Univerza) vytváří model světa . V našem podvědomí se ukládají veškeré prožité události. Model reality, ve kterém žijeme, odpovídá našemu podvědomému programu, který jsme si vytvořili v dětství a míře karmického zatížení.

Vesmír ( Realita, skutečnost, Bůh svět) představuje sílu, energii a lidské vědomí je pouze částí Vesmírného vědomí.

Každý z nás může vzít na sebe zodpovědnost za svůj svět !

Zákon o odpovědnosti je  klíčovým okamžikem při práci na sobě.

S touto tímto zákonem má mnoho lidí problém. Nejvíce si pletou pocit odpovědnosti s pocitem viny.

Vzít na sebe odpovědnost za svůj život znamená naprosto se vzdát obviňování lidí v okolí a sebe sama, osvobození se od lítosti a zármutku, od kritiky a posuzování, nenávisti, závisti.

Na události ve Vašem životě, které jsou bolestivé je třeba nahlížet jako na ponaučení a výzvu ke zjištění a nápravu příčin, které k vytvoření negativní události ve vnějším světě vedly. A to vždy u sebe!

Pokud začínáte na sebe brát plnou odpovědnost za svůj život, začínáte žít postupně naplněný  život podle svých představ, silný a naplněný život.

Vzdejte se přání měnit druhé lidi a své blízké. Pokud se Vám na jiných lidech něco nelíbí, určitě v sobě ( v podvědomí) máte něco, čím k sobě takové lidi přitahujete.

Pokud před něčím utíkáte, skrývá se za tím nějaký strach, nebo nějaká bolest, tedy něco čím máte projít a vzít si důležité životní ponaučení. Existují účinné terapie, které Vám pomohou se změnou Vašich podvědomých programů.

Zákon celistvosti

Jelikož člověk je pouze částí Vesmíru, tak jako část směřuje k celku. Odtržení od Reality, Vesmíru, Boha je způsobeno prožíváním v egu a mysli.Část usiluje o celek.Celý život člověka zneklidňuje odtržení od původního pramene. Intuitivně to cítí a snaží se k němu směřovat. V našem životě to vypadá jako hledání duševního klidu, štěstí, požitku. Člověk usiluje o materiální věci v naději získat klid. Pokouší se zapomenout pomocí sexu, jídla, zábavy, věcí, vztahů. Ale časem cítí bolest a nenaplnění. Nic ,, z venku" nedokáže tento pocit uspokojit. Ke stáří se objevuje tísnivý pocit, že promeškal něco podstatného, kvůli čemu mu byl dán život.

Člověku je Bohem,( Kosmickým vědomím) dám život a uvědomění proto, aby  jej obohatil samotným vědomým procesem svého života a vnesl svůj unikátní vklad do procesu evoluce. Každý z nás je jedinečný. V nitru každého z nás jsou nevyužité poklady. Každý z nás má jedinečné dary a talenty. Právě v tomto je odpověď ,, V čem je smysl života?" Spojením se svým pravým Já, niternou podstatou a Esencionalitou se stáváme vědomějšími a naše životy plnějšími a tvořivými.

Čím větší čistotu úmyslů má člověk, tím větší má schopnosti, k tím větším vesmírným znalostem má přístup.

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

19.09. 2018

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková