Ananké
Jana A. Blažková
  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Kurzy Reiki, meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Saratovská 37
Praha - Strašnice

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

07.04. 2018

Obrazy duše

Datum: 7.-8.4. 2018 ( od 9:00 do 18:00)

Místo: Mateřské centrum Sluníčka, Na Kohoutě 804/14, Ústí nad Labem

Cena: 2 400,-Kč

Obsazenost : OBSAZENO

 

"Duše se nikdy nerodí ani neumírá. Nevznikla, nevzniká a nevznikne - je nezrozená, věčná, existuje trvale a odpradávna. Nezahyne, je-li zabito tělo." Bhagavad-gíta, 2.20

Naše duše se sem přichází něco naučit a zároveň má určitý záměr – co tady chce vykonat. Cokoliv není s naší duší v souladu, naše práce, způsob života, zažité vzorce chování, vztahy, to, o co usilujeme, se projeví v rovině těla. Nemocí, potížemi, nefunkčností, chronickými problémy, zhoršením některého ze smyslů apod. Seminář je zaměřen na záměry duše v této inkarnaci, které vůbec nemusí být totožné se záměry osobnosti..:-)

Seminář je určen pouze pro ty, kteří se zabývají meditací, pracují na sobě alespoň po dobu dvou let a jsou mými klienty!!!!! Seminář obsahuje transové, dechové, meditační techniky,pohyby duše a práci s vnitřními archetypy.

Všechny lidské kultury si vyvinuly pojem duše. Duše zajímala lidi odjakživa. Věříme, že právě duše dává tělu vědomí. Podle celé řady náboženství a filozofií je duše nehmatatelná část lidské bytosti, která přežije smrt těla. Duší se zabývá také psychologie (z řeckého psyché, česky duše).Dříve lidé vytvořili pojem duše kvůli popsání projevů života. Jejich menší znalosti o přírodě je vedli k závěru, že to musí být něco mimo tento svět, co vytváří prapodstatu života. Duše. Věděli málo o lidské anatomii a biochemii. Dnes víme, že člověk není tvořen nadpřirozenou životní energií prostupující jeho tělo pocházející mimo přírodu. Funkce lidského těla je možné popsat mechanisticky a např. nechat bít srdce mimo tělo. Přesto musí lidské tělo řídit vědomí, které se zdá být velmi odlišné od struktury hmotného těla. V dalším textu budu používat slovo duše jako metaforu slova vědomí (uvědomění, mysl, angl. consciousness).

Projevem lidské duše je vědomí. Jak vzniklo lidské vědomí? Jak mohou být nevědomé atomy zodpovědné za myslící lidské bytosti? Jak mohou známé přírodní pochody v mozku vést ke vzniku subjektivních pocitů? Proč nás bolest bolí? Je duše nesmrtelná? Kde je v mozku centrum vědomí? A je vůbec v mozku?

Pojem duše rovněž někdy potřebujeme k zúčtování a vyhodnocení života člověka. Jak a kdy by byli nespravedliví lidé potrestáni, pokud by vědomí bylo pouhou biochemickou aktivitou?Osobní (subjektivní) pocit vědomí vnímáme naprosto odlišně od vnímání ostatních předmětů ve světě kolem sebe. Máme smyslové pocity, myšlenky a duchovní pocity. Zažíváme bolesti a tragédie, radost a potěšení. Máme představivost ve formě zvuků a obrazů. Jedním slovem, vědomí je náš život.Sedíte a čtete tento článek, jste si vědomi složitého světa kolem vás, věcí kolem vás, svého těla, svého já, textu, lidí kolem vás v času a prostoru, jste si vědomi své mysli. Mozek je nepochybně nejlepším známým systémem na zpracování informací. Odkud se ale berou vaše subjektivní pocity, vědomí svého já, náš vnitřní život?

Jedině skrze tělo lze prožívat život všemi smysly. A duše používá tělo také k tomu, aby nám o sobě dávala vědět. Tělo je věrným obrazem naší duše, tělo je přímo jedním z projevů duše a ducha.

Existují mnohé šamanské, jógové a meditační praktiky, které se zaměřují na udržení kontroly nad vědomím ve spánku, během snů. To se, vedle učení, jak emoce zvládat, aniž by se potlačovaly, považuje za jednu z nejlepších možných příprav na smrt. Astrální a mentální těla budou postupně slábnout a ztrácet podstatu a jak se rozpadnou, rozplyne se i osobnost. Individuální část duše zůstane bez svého nositele a automaticky ustoupí úplně do větší duše. Ostatně nebyly nikdy od sebe doopravdy odděleny.Menšími aspekty větší duše jsou soustavně spjaty například nenarozené děti, které rostou v matčině lůně. Zda tento fenomén nazvat převtělováním, je věcí perspektivy. Duše sama není osobností, takže definuje-li se převtělení jako návrat skutečného „já", pak postup spojení duše s plodem v lůně nelze nazvat převtělením. Osobnost se rozplyne, když astrální a mentální těla ztratí konečně strukturu a onen zvláštní smysl „já" se už nikdy znovu nezrodí.

Přesto však menší duše, jež se vrátila do velké duše, s sebou unáší něco ze života určitého člověka.Nejsou to tisíce historek, obrazů a vzpomínek, které si osobnost uchovává, ale duše podrží něco z celkového obrazu, dojem, avšak bez podrobností. Menší duše se proměnila v důsledku celoživotního sepětí se čtyřmi těly, má teď určité vlastnosti, které předtím neměla. Některé z jejích vlastních sklonů mohou být posíleny nebo oslabeny, určité vlastnosti se třeba vyvinuly. Avšak přestože jsou to individuální rysy, nevytvářejí ten zvláštní smysl sebe sama, který je typický pro osobnost.

Duše je součástí něčeho většího a nezná hranic, zatímco osobnost je oddělená od všeho vůkol sebe. Narodí-li se dítě, má úplné fyzické a éterické tělo; rovněž i astrální a mentální tělo již existují, ale jsou ještě beztvará a mají málo struktury. Všechny čtyři těla si neustále vyměňují informace s duší. A protože osobnost se formuje součinností čtyř těl s jejich okolím, skrze své působení na čtyři těla, bude mít duše nepřímý vliv na formování osobnosti dítěte. Duše může nést jak kladné, tak záporné sklony, takže může být dítěti přínosem i přítěží. V některých případech se duše spojí s nenarozeným dítětem, ačkoliv je dosud oděno slabým astrálním a mentálním tělem.

V tomto případě by se dalo očekávat, že „předchozí život" bude mít nějaký přímý vliv na formování nové osobnosti dítěte. Různé duchovní tradice mají různé názory na to, proč a jak často se toto děje, a jen málokteré se shodnou. Já bych řekl, že existují různé možnosti, duše má očividně mnoho možností, jak se vtělovat. Duše sama má rysy individuální, ale zároveň je stále součástí něčeho většího. Skutečná oddělenost a individualita existují pouze na úrovni fyzického těla a osobnosti, hranice mezi jemnějšími těly a jejich okolím nejsou stanoveny tak přísně. Po smrti jsou astrální a mentální těla nadále zůstávají nositeli pro individualizovanou duši, ale osobnost již duši omezuje méně, neboť se částečně rozplynula. Duše je méně omezená a bude své vědomí do jisté míry rozšiřovat. Po fyzické a éterické smrti je první oblastí větší duše, která se v individuální duši projeví, ta, která se v systemické práci někdy nazývá rodinnou

Vezměte s sebou: deku nebo polštářek na sezení,pohodlné oblečení, psací potřeby, pastelky, vodu a menší bezmasou svačinu. V prostoru centra lze zakoupit káva, čaj. Účast na semináři je podmíněna zaplacením zálohy 1000,-Kč na účet 529120133/0800. Do poznámky uveďte datum semináře, na který se hlásíte .DO UHRAZENÍ ZÁLOHY JE VAŠE REZERVACE MÍSTA NEPLATNÁ!!!!! Záloha je nevratná, můžete však za sebe poslat někoho jiného. Před odesláním zálohy se informujte, zda je volné místo.

 

 


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

28.03. 2018

OM CHANTING

07.04. 2018

Obrazy duše

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková