Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

02.06. 2021

OM CHANTING

Datum: 02.06.2021 ( od 20:00 hod)  OM CHANTING

Místo: Triskel klub, Winstona Churchila 10, 40001 Ústí nad Labem

Cena: Příspěvek na pronájem prostor, bude určen podle počtu účastníků..:-)

Obsazenost: volná místa

OM Chanting je starodávná léčebná skupinová technika. Pomáhá člověku zharmonizovat všechny úrovně bytí- fyzickou, mentální, emocionální a duchovní sféru. Emoce se uvolňují a vzrůstá pocit lásky a vnitřního klidu, což nás vede k radostnějšímu prožívání života a pomáhá to podpořit naše zdraví a naši duchovní praxi. Kosmická vibrace ÓM v nás uvede do souladu všechny energie, které se nenachází v harmonii s ÓM. Zpíváním ÓM ve skupině sestavené určitým specifickým způsobem se léčebná síla ÓM zesílí a znásobí. Pocity, myšlenky a negativní energie jako strach, napětí a deprese se uvolní, transformují a léčí. Tento proces působí na všechny úrovně bytosti :  fyzickou, emocionální, mentální i duchovní. Toto má kombinovaný efekt, který nejenže vyrovnává a léčí všechny účastníky, ale působí také na okolí.


„Strach je jednou z největších překážek na cestě k rozpomenutí se na stav osvícení, na svou vlastní podstatu. Naše technika OM Chanting osvobozuje duši, aby mohla ze srdce vyzařovat do fyzického světa. Uvnitř kruhů OM Chantingu může člověk doslova překonat strach, účastníci si uvědomují, jak odhazují vrstvy brnění vytvořené strachem nahromaděným v průběhu mnoha životů.“
– Mahávatár Babaji

 

Kosmický prazvuk OM v nás upraví všechny vibrace, které nejsou v harmonii s vibrací Om. Uvolňují se emoce, myšlenky a negativní energie, čímž dochází k uzdravování. Vše negativní je nabízeno Bohu, přeměněno na pozitivní, a to se navrací lidem zpět. Tento proces působí na všechny úrovně lidské bytosti: fyzickou, emocionální, duševní i duchovní. Pokud skupina zpívá Om, dochází k zesilování a rozšiřování léčivé síly. Aura se přeměňuje na čisté světlo. Negativita, která zakrývá naše opravdové Já, je dočasně přemožena Boží milostí, což je velký dar. Om Chanting nejenže uzdravuje a uvádí do rovnováhy lidi uvnitř skupiny, ale rovněž v okolí skupiny, lidi a zvířata v sousedství, naplňuje Světlem domy i přírodu. Při tomto procesu dochází také k očišťování a rozpouštění negativní karmy. Léčivá energie může být sesílána do různých míst a různých situací. Může být směrována tak, že pomáhá těm lidem, kteří se sezení neúčastní, nebo ani nechtějí z různých důvodů účastnit. Lidem, kteří měli v minulosti velmi závažné psychické nemoci není doporučováno zúčastnit se přímo Om Chanting.

Nejlepších výsledků je dosahováno při pravidelných sezeních. Aby se člověk mohl zůčastnit Om Chanting, nemusí náležet k určitému náboženství ani duchovní cestě. Nutné je pouze být schopen zpívat Om po určitou dobu v rámci speciálně uspořádané skupiny lidí.

Důležité upozornění

  • OM CHANTING MŮŽE VÉST POUZE OSOBA, KTERÁ K TOMU DOSTALA PŘÍMÉ POŽEHNÁNÍ OD MAHAVATÁRA BABAJÍHO, SRI SWÁMÍHO VISHWANANDY, SWÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY nebo jiné osoby v rámci Bhakti Margy, která je oprávněna toto požehnání udílet!

Respektujte a uposlechněte, prosím, příkazy a doporučení koordinátora Om Chanting skupiny. Koordinátorům se dostává pravidelného požehnání od Mahavatára Babajího a Swámího Vishwanandy, dále jsou pravidelně instruováni, proškolováni a očišťováni

Více info o technice na: http://www.om-chanting.org/cs

Vezměte si podložku  nebo polštářek na sezení!!! Přihlášky  mailem na blazkovaj@volny.cz

 


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

02.06. 2021

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková