Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

12.10. 2019

Reparenting aneb rekonstrukce vlastního Já

Datum: 12.-13.10. 2019 ( od 9:00 hod)

Místo: Mateřské centrum Sluníčka, Na Kohoutě 804/14, Ústí nad Labem

Cena: 2400,-Kč

Obsazenost:  Volná místa 1 osoba ( kapacita 14 míst)

Seminář zaměřený na základní postoje blokující zdravý potenciál a vlastní hodnotu. Zaměříme se na nevědomě přejaté názory a přesvědčení ( zvnitřnělé a tím pádem neuvědomované), které jsme převzali od nejbližší rodiny a prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Práce bude zameřena na Introjekty - ,, vnitřní rodiče“ a jiné hlasy, přijaté nekriticky v dětsví ( učitelé, kamarádi apod) . Introjekty jsou nekriticky přejaté kladné nebo záporné názory, postoje, vztahy, hodnoty a vzorce chování, které člověka mohou ovlivňovat po celý život.

Většinu introjektů získáváme v dětství, nejčastěji od rodičů, učitelů nebo lidí, které pokládáme za vzor. Rodiče nám je většinou předávají v dobré víře, že nám budou v životě užitečné. Podobně je sami kdysi získali od svých rodičů. A ti zase od svých.

Dalším bohatým zdrojem introjektů je lidová slovesnost. Objevují se v pohádkách, bajkách, příslovích a zaběhnutých pracovních postupech. Jakmile slyšíte, že „tohle se odjakživa dělá takhle“, můžete si být jisti, že máte tu čest právě s introjektem.

Ne všechny introjekty jsou nutně špatné. Některé je dokonce docela užitečné mít. Třeba že je dobré zdravit sousedy, při zívání si dávat ruku před pusu a v mrazu nechodit ven bez čepice.

Potíž nastává, když nám vžitá přesvědčení brání žít spokojený život, nebo dosáhnout toho, co chceme. Psychologové vycházející ze směru zvaného transakční analýza používají termín „životní scénář“. Jde o intenzivní, leč nevědomý postup, snad by bylo možno říci algoritmus, podle něhož ovlivňujeme, nebo dokonce vytváříme své životní příběhy. Každý jsme sám sobě scénáristou. Leč jsme při této přinejmenším ne zcela vědomé činnosti ovlivňováni rozličnými vlivy včetně sociální dědičnosti, prostředí a výchovy.

Za co nás rodiče chválili a za co ne? Kdy jsme byli hodnou holčičkou, hodným chlapečkem? Co bylo nutné udělat pro úspěch v partě vrstevníků ...

Každý si zejména v průběhu dětství a dospívání vytváříme jakési životní scénáře nebo spíše základní přesvědčení, které jsou formovány a upevňovány nejbližšími lidmi (socializace v primární rodině , škole...). Vznikají tak scénáře, které si sebou vlečeme životem tak dlouho, dokud nám to "nedocvakne" a dokud se jich nedokážeme zbavit a stát se sami sebou ...

Odprogramování, léčba, demaskování a přerušení scénáře musí proběhnout i na nevědomé - spodní úrovni. Racionální diagnostika - zjištění, že "v tom jedeme" je sice pro léčbu nezbytnou podmínkou, ale nikoliv dostačující. Někdy se dokonce může stát, že racionální popis problému zatlačí celý vzorec ještě hlouběji do nevědomí, aby jej člověk ukryl přes svým zrakem; tím se však jeho působivosti nezbaví. U každého scénáře si uvedeme také "protijed" - tzn. jak s tímto scénářem pracovat, aby jsme pomohli naší psychice se od něho "detoxikovat". Pokud se však člověk rozhodne setrvat v žití scénáře, přestože zjistí, že je příčinou mnohých jeho životních potíží, a takových lidí je většina, není mu pomoci: poznáme to podle reakce: "Já o tom vím, rád bych s tím něco dělal, ale..." - pak to znamená, že nevědomě se mu scénář líbí a chce v něm pokračovat. Zde je pomoc marná. Reakce, která teprve otevírá možnost s daným scénářem pracovat, by měla znít ve stylu: "Já už toho mám dost! Já už to nechci. Konec. Chci s tím něco dělat, chci s tím pohnout, i kdybych se měl z toho podělat Jdeme na to!." Pak teprve je člověk otevřený terapeutické práci.

Proč se mi to pořád děje?!

Mezi typické ukazatele vlivu životního scénáře patří:

Opakování podobných konfliktů, úrazů, trestných činů, problematických partnerských voleb, špatných investic, stereotypní myšlení a pocity.

Lpění, nebo naopak bagatelizace problematických zážitků v dětství.

Velká závislost na autoritách, namátkou na rodičích, sousedech, na tom, co si lidé o mně myslí.

Magické očekávání – „jednou se stane zázrak a vše se obrátí k dobrému“, iluze o sobě, jež vedou k nereálnému sebehodnocení.

Šibeniční humor, cynismus, černo-bílé hodnocení – jen dobré, nebo špatné, nic mezi. Zevšeobecňování – „vždycky“, „nikdy“.

Driver je anglicky popoháněč, hnací mechanismus, honák dobytka, eventuálně řidič automobilu. Vnitřní driver je v terminologii transakční analýzy významnou součástí životního scénáře. Ukazuje, nebo spíše velmi kategoricky prosazuje, jak máme reagovat na výzvy a stres, jež život přináší. Pohodoví tito „řidiči automobilu“ našeho bytí určitě nejsou. Spíše bývají „popoháněčem“, „hnacím mechanismem“ či „honákem“… Samozřejmě zde ne dobytka. Tradičně je uváděna pětice základních driverů. Američtí psychologové Kahler a Carpers o nich prohlásili: „Mají na svědomí víc obětí než světová válka.“

 

Buď silná! Buď perfektní! Pospěš si! Každý tě musí mít rád! Hlavně se snaž!

Driver, onen popoháněč, totiž „ví i neví“, co chce, a nedá pokoj, pokud to nedostane… A dostat to vlastně ani nemůže. Popohání nás k dosažení v podstatě ideálního cíle, jež je definován obecně. Už už máte dojem, že byl cíl dosažen, ale omyl. Nikdy nebylo tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe. K lepšímu pochopení psychosomatického děsu, jež to vyvolává, dodávám, že nejde jen o soukromé ostruhy na sebe samotného. Zvnitřnělé drivery totiž mnohdy požadujeme i po ostatních lidech.

5 základních driverů, „popoháněčů“

1. Buď silný!

2. Buď perfektní!

3. Pospěš si!

4. Každý tě musí mít rád!

5. Hlavně se snaž!

Proč je tak těžké přepsat vlastní scénář

„Snaživý“ popoháněč občas souvisí s racionalizací zavedeného – leckdy i debaklového – scénáře. Zde často vystupuje s mezilidskými hrami „Ano, ale…“ a „To je hrozné, viďte…!“ Dotyčný „scénárista“ má problémy tak velké, že je nelze nepřipustit. Coby aperitiv zvolí lamento „to je hrozné, viďte…“ a popíše, jak – nezaviněně – trpí. Naznačíte mu, že kazí život mnohdy nejen sobě, ale i některým z jeho blízkých. Ve svém erbu nosí jedno, leč mnohdy i víc z pětice popoháněčů. Naznačíte, že změna by byla možná. Jen nestačí „hlavně se snažit“, ale změnit chování a životní styl. Poděkuje, leckdy i dodá, že jste mu otevřeli oči.

Následuje konstatování: Já o tom (už, přece) vím a snažím se s tím něco dělat, ale ono se to lehko řekne a je to tak těžké. V zásadě se mu scénář líbí, popoháněče přijal a každá změna může být k horšímu.

Kde se to pokazilo a co s tím

Neurotizující součástí scénáře jsou i zákazy přijímané jako okolím očekávaná nutnost již v dětství. Pokud rodiče dětské nápady předem odmítají: „Nevíš, o čem mluvíš,“ můžete si do dalšího života odnést příkaz: „Nepřemýšlej!“ Možná je v rodině ctěna zásada: „Kdo nic nedělá, nic nepokazí.“ Z ní může vyplynout příkaz: „Neměj úspěch!“ „Nic moc si o sobě nemysli,“ lze do řeči příkazů přeložit jako: „Nepřemýšlej.“ „Nebuď důležitý!“ To může vyvolávat úzkost. Co když přece jen budu?

Protikladem scénářových zákazů jsou „svolení“. Ano, můžeš přemýšlet, prožívat, cítit, myslet si, konat, mít význam, někam patřit. Prostě být sám sebou a být v pořádku.

Pomyslnou „lékárnou“, v níž lze najít pomoc (někdy se užívá název protijedy) působícími coby obrana před popsanou falešnou pětkou driverů, před nesmyslnými zákazy a odmítáním, jsou mj. zásady, zákony i přístupy asertivity:

Máte právo být sám sebe soudcem.

Máte právo zvážit, zda a nakolik jste zodpovědný za problémy druhých lidí.

Máte právo učinit chybu a nést následky.

Můžete změnit názor.

Můžete říci „nevím“ a „je mi to jedno“.

Navíc smíte říci „ne“ bez výmluv a krkolomného zdůvodňování.

Vezměte s sebou: deku nebo polštářek na sezení,pohodlné oblečení, psací potřeby, pastelky a menší bezmasou svačinu. Doporučuji omezit konzumaci masa a těžkých jídel již v den před seminářem.V prostoru centra lze zakoupit káva, čaj, balené vody a džusy, sušenky. Účast na semináři je podmíněna zaplacením zálohy 1000,-Kč na účet 529120133/0800. Do poznámky uveďte datum semináře, na který se hlásíte .DO UHRAZENÍ ZÁLOHY JE VAŠE REZERVACE MÍSTA NEPLATNÁ!!!!! Záloha je nevratná, můžete však za sebe poslat někoho jiného. Před odesláním zálohy se informujte, zda je volné místo.


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

27.08. 2019

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková