Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Reiki

reiki.jpg

Reiki je velmi jednoduchá metoda pro každého, kdo touží po sebepoznání. Nemusí sloužit jen k léčení, ale i jako cesta k osobnímu rozvoji, léčení sebe sama a hlavně meditaci. Může sloužit jen jako pomocník v léčení ale i jako cesta k uklidnění mysli a zvnitřnění. .Jednoduchost technik dává prostor každému, kdo má zájem poznat sebe sama. Může  pomoci s uzdravováním a harmonizací na jakékoli úrovni. Naladění do energií Reiki nás spojí s nitrem a našimi přirozenými ukrytými nepoužívanými schopnosti. Reiki nám přináší zpět spojení s všepronikající životní energií a pomáhá nám, abychom získali zpět sebelásku a sebeúctu, ale také, abychom začali vědomě pracovat na způsobu svého myšlení i cítění, na změně svých životních postojů.

REIKI má duchovní podstatu, přesto nemá nic společného s náboženstvím. Její přítomnost je objektivní, nezávislá na našem vědomí.

Většinou je kladen důraz na léčebné efekty REIKI. Je to velké zjednodušení a dle mého názoru dochází k záměně obsahu a formy, následku a příčiny. Je to něco mnohem vyššího a samotné „léčení“ je jen jedním z efektů práce s touto energií. REIKI je především přirozeným a nenásilným splynutím s Podstatou v míře úměrné našemu úsilí v práci s REIKI, je cestou duchovního poznání, cestou osobní odpovědnosti především k sobě samému, odpovědnosti za vše, k čemu jsme hmotně či duchovně připoutáni. Práce s REIKI je cestou poznání životní energie, která je podstatou existence světa, která vše sjednocuje. Je energií, která tvoří a je základem hmotného i duchovního světa. Je energií našich myšlenek a pocitů, je podstatou našich činů, je světlem Boží lásky.

Tato energie je pozitivní, láskyplná, všudypřítomná a lze jí využít pouze a výhradně k účelům dobra a lásky. My sami jsme její součástí a ona je součástí nás samých. Vše je s ní ztotožněno. Zdrojem této energie je Universum, Universum je touto energií. Žijeme v době, kdy převládá negativní energie, která vychází z našeho rozumu, je produktem našeho ega. Máme i pozitivní zdroj energie, která harmonizuje s naším srdcem. Je to energie lásky, REIKI.

Je jen na nás samotných jak nakládáme se svobodnou vůlí se rozhodovat, co uděláme v každém okamžiku našeho života. Buď jsme tvůrci, pasívní ne-tvůrci nebo se aktivně a vědomě podílíme na destrukci. Buď do universálního vědomí vysíláme pozitivní energii, nebo negativní. Tak tvoříme obraz tohoto světa. Podívejme se kolem sebe a poznáme, kde jsme a kým jsme. Jsme spokojeni se svým podílem na obrazu tohoto světa?

 

Léčebné účinky REIKI jsou nepopiratelné. Proč tomu tak je? Právě proto, že tato životní energie je přirozenou součástí nás samých.  A proč s ní tedy běžně nemůže každý pracovat? Protože lidé po tisíce let postupně ztratili přirozené napojení na její universální zdroj.kontakt se sebou samotmým, ale především se uzavíráme svým způsobem života universální kosmické energii.Příliš racionální a egoistický způsob života nás odděluje od skutečného života.

REIKI v podstatě doplní energetický deficit, uvolní zablokovaná energetická centra a „nastartuje“ samoléčebný proces. Naše buňky a celý organismus si energeticky posílen již pomůže sám.

Pomocí REIKI lze velmi dobře působit například u roztroušené sklerózy, mozkových příhod, stresů a únavy, nesoustředěnosti, psychické i fyzické vyčerpanosti, rekonvalescence po operacích, při poruchách imunitního systému, bolestech u dlouhodobě nemocných, podpora při léčení rakoviny a zmírnění následků ozařování či chemoterapie, pomoc při důstojném umírání apod. Ovšem vždy záleží na povaze onemocnění, jeho rozsahu a původních příčinách. Reiki je velmi dobrým a vhodným doplňkem jakékoliv léčby při použití jakýchkoliv léků či léčebné metody. V žádném případě však klasickou léčbu NENAHRAZUJE! Pokud někdo něco takového tvrdí nebo vás přesvědčuje k vysazení léků, pak je to lhář a podvodník. Nevěřte mu ani slovo! Byl by to velmi nezodpovědný hazard s vaším zdravím a „léčení“ pomocí Reiki.

 

Od chvíle, kdy člověk přijal naladění na Reiki, stává se z něj provozovatel Reiki se schopnostmi, o nichž dříve neměl ani tušení. Naladění nedává příjemci nic nového, otevírá a seřizuje to, co bylo i dříve jeho součástí. Proces velmi připomíná připojení lampy k síti v domě, kde již byla provedena instalace elektřiny; když přiloží léčitel své ruce na tělo s úmyslem léčit, je to jako by zapnul světlo.

Proces naladění na energii Reiki získá zájemce na kurzech tzv. zasvěcením (iniciací), kdy je mu energie předána Mistrem učitelem Reiki a jsou otevřeny energetické kanály, které nebyly dosud plně využívány. O dalším rozvíjení energie Reiki rozhoduje absolvent každodenní prací na sobě. Další idividuální práce se skládá jednak z energetických cvičení (vyučovaných na všech stupních Reiki), ale v pravidelné meditaci, spojování se svým niterným, skutečným Já - božskou jiskrou Já Jsem. Za své mnohaleté praxe jsem zažila mnoho lidí, kteří čekali zázrak po prvním nebo druhém stupni Reiki a opomíjeli vlastní práci na sobě. Z tohoto důvodu bohužel mnoho lidí přestává s touto energií pracovat. Byť nám naladění do Reiki usnadní několik let práce, není toto konečná instance. Absolvent by měl kontrolovat své myšlení a pocity, protože vše vytváří energii. Naladění nám může pomoci na mnoha úrovních pokud opravdu chceme žít vědomě ve spojení se svým skutečným Já a řídit svůj život, ne přežívat. Na internetu lze nalézt různé informace o tom, že Reiki škodí, nebo že již nefunguje. Nic z toho není podle mé dlouholeté zkušenosti pravda. Reiki vyučuji a používám řadu let, a moje zkušenost je ta, že pokud absolvent kurzů na sobě a s touto energií cíleně pracuje, výsledky jsou velmi pozitivní. Až mnohdy překvapivé. Reiki nám pomáhá nalézt vnitřní klid , radost a harmonii. Tyto kvality objevíme uvnitř sebe. Energie Reiki není omezena časem ani prostorem, lze jí působit v minulost,i přítomnosti i budoucnosti. Já sama jsem začínala Kabalistickou mystickou cestou, kterou dodnes preferuji, protože je mi velmi blízká. Všechna učení a duchovní tradice, ať pocházejí z jakékoli kultury, stojí na stejných základech !!Všechna učení jsou založena na stejném konceptu spojit člověka s jeho skutečným bytím !!! Práce s Reiki je velmi jednoduchá a hodí se jako základ energetické a duchovní práce.

 

Znovuobjevení Reiki

Příběhy o ,,znovuobjevení" systému Reiki se různí. Můj osobní názor - podstatné je zde to, že Dr. Usui tento systém holistické léčby zpřístupnil veřejnosti. Díky tomu má v podstatě každý člověk možnost využívat této pozitivní léčivé energie. Velmi inspirující je část, kdy Dr. Usui (příběh Reiki lze nalézt v mnoha obměnách na internetu, proto jej zde neuvádím) působil ve čtvrti žebráků. Mnoho lidí raději spoléhá na pomoc druhých, je to pohodlnější, než pracovat na sobě a změnit sebe a svůj život. Naše zastaralé vzorce myšlení a chování nám brání v tom, abychom v životě dosáhli spokojenosti, naplnění a pochopili smysl života vůbec. Změnit vzorce vytvořené v minulosti a v dětství patří mezi nejobtížnější úkoly. Často si myslíme, že změna není možná nebo se změny bojíme. Každá fyzická i psychická nemoc má svoji duchovní příčinu. Nemoc je Dar Vesmíru, kterým nám ukazuje, že jsme ve svém životě chybovali. A máme tak šanci se nejen své nemoci zbavit, ale pokud opravdu pochopíme, kde jsme udělali chybu, tak svůj život změnit. Nemoci můžeme vlastně ze srdce děkovat, že nám ukazuje ten správný směr, který si naše duše před svým narozením vybrala. Pokud svou nemoc přijmeme jako výzvu a dar, můžeme se radovat, protože jsme pochopili a nemoc již v našem životě není nutná. Někdy opakuje stále stejné chyby, ale to je také v pořádku, jsme lidé a narodili jsme se, abychom se učili. A jak se říká: ..,,žádný učený z nebe nespadl..." Reiki je jednou z možností, jak uvést tělo a mysl zpět do harmonického stavu. Samozřejmě s naším přičiněním a ochotou připustit změny...

 

Co je Reiki?

Reiki je tedy univerzální kosmická energie. Přesně takový význam má japonské slovo Rei-ki. Jsme jí obklopeni a je naší součástí i součástí všeho viditelného i neviditělného kolem nás.Chtěla bych zde opět zdůraznit, že energie Reiki nemá nic společného s náboženstvím ani filosofií. Nemá nic společného s tím, jestli jsme věřící nebo ateisté. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie.

Historie Reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Je to životodárná energie přicházející z universa a je jen na nás, zda se jí naučíme používat a zda jí chceme používat. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály této energii. Tato síla uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Každý se o jejích účincích může přesvědčit.

K tomu, abychom mohli Reiki používat, potřebujeme Mistra Reiki, který nás zasvětí a umožní, aby námi tato životodárná energie mohla protékat. Při předávání Reiki se dá údajně změřit značná pulsace biomagnetického pole, protože se pulsy pohybují v podobných frekvencích jako mozkové vlny (0,3 - 30 Hz). Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana se zabýval tím, co se děje při praktikování Reiki. Vědci zjistili, že nejenže křivka mozkové aktivity předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, ale že se jejich puls sjednotil s magnetickým polem země, známým jako "Schumanova rezonance". Během předávání Reiki je prý biomagnetické pole předávajícího mnohokrát větší než za normálních okolností.

Energie Reiki proudí sama do nejvíce poškozených míst. Tedy tam, kde je jí momentálně nejméně. Je to podobné jako voda. Ta také teče do nejnižšího místa.

Pro mnohé znamená Reiki okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole.

Pokud se naladíme na energii Reiki, můžeme jí brát z Univerza a předávat jí lidem, kteří jí mají málo. Ten, kdo je naladěn na Reiki, má energii stále, pokud s touto energií pracuje.

Lidské tělo ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit. Tím vzniká nemoc. Reiki léčitel prostřednictvím rukou do poškozeného energetického těla dodává znovu energii. Tělo pacienta tuto energii použije k uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části těla hojí.

reiki stupa a tela.jpgReiki jako cesta k celistvosti a osvícení

Formule Reiki pochází z mahajánových Súter a vadţrajánových mystických interpretací. Pět symbolů Reiki představuje pět úrovní mysli, které vedou k Osvícení. Buddhisté je znají jako samotnou Cestu k Osvícení. Představují také pět živlů, pět barev a pět tvarů uváděných všude v tantrickém umění. Pět živlů jsou země, voda, oheň, vítr (vzduch) a Prázdno (Duch). Pět barev jsou žlutá, bílá, červená,černá a modrá; a pět tvarů jsou čtverec, kruh, trojúhelník, půlkruh a cinatamani Stupy (složený). Lze je přirovnat k pěti bodům pentagramu, s Prázdnem co by Duchem nebo Zemí. Pět živlů je také spojeno s čakrami.

Pět symbolů Reiki spolu tvoří nedualitu mysli a cíl a prázdnotu z ega, čehož se dosahuje v buddhistické Nirváně. Jakmile je toho docíleno, uvolní formule a proces Reiki duši z kola inkarnací. Systém symbolů nebyl původně požíván k léčení, ale k duchovním účelům - k Osvícení za účelem pomoci druhým, k Cestě Bódhisattvy. Symboly Reiki jsou moudrost-energie-tvoření, nedeformovaná dokonalost Prázdna a jejich vyvrcholením je osvobození. Meditace určená k osvojování kontroly mysli zároveň otevírá vnitřní smysly. Cvičení určená k pohybu energie Ki zároveň čistí čakry a Linii Hara.

Karmu lze vyléčit pouze, když je člověk v těle - vytvořením nekonečného cyklu beznaděje. Nastoupením na Cestu k Osvícení se vazby uvolňují, karma se léčí, mysl se osvobozuje z ustavičného opakovaného vytváření deziluzí a reinkarnace končí. Tato cesta k ukončení reinkarnací je symbolickou formulí Reiki.

Pět symbolů představuje pět fází k tomuto procesu neboli Cestě. Cho-Ku-Rei je počáteční fází a představuje dvojitou úroveň fyzického a éterického těla. Sei-He-Ki je transformací emocí a ega a Hon-Sha-Ze-Sho-Nen je vytvořením pravé reality pochopením "Čisté Mysli" na úrovni mentálního těla. Daj-Ko-Myo je docílením Cesty Bódhisattvy a představuje spirituální tělo. Raku je samotné Osvícení, transcedence a Nirvána, mimo tělesná transpersonální úroveň. Každý z těchto symbolů má své zastoupení v jednom vibračním těle a každý z těchto symbolů v první řadě ovlivňuje jedno ze čtyř těl a používá se k léčení na odpovídající vibrační úrovni.

Symboly Reiki jsou nejméně 2500 let starou japonskou formou odvozenou ze sanskrtu. Mají psychickou podobu jako obrázky a zvuky (mantry) a jsou to také znaky nesoucí jistý význam.

Koho více zajímají souvislosti může toto schéma porovnat s kabalistickým stromem života a pěti světy kabaly. Princip konceptu je naprosto stejný.

(Pro zájemce o duchovno, kteří chtějí proniknout do hloubky doporučuji knihy Magické klíče mystéria Východu a magické klíče mystéria západu autor David Allen Hulze vydal Volvox Globator, kde se můžete přesvědčit o ,,nápadné" podobnosti všech tradic, nezávisle na místě a době vzniku. Kosmické vědomí je jedno, jen se liší názvy, mantry)

 

Zatímco japonská cesta je stejně tak duchov­ní praxí jako technikou léčení, západní - po­kud se neomezuje jen na samotné iniciace a základní informaci - nás na tuto praxi teprve připravuje: pomáhá nám zbavovat se strachu, často se zabývá našimi specifickými problémy a soustředí se i na práci s osobností a na od­straňování důsledků špatného způsobu života, který nám vesměs vnucuje civilizace, již jsme vytvořili a v níž jsme podcenili na dlouhé desít­ky a stovky let naše spojení s Kořeny, se Zemí, předky, Bohem (Kosmem) i sami se sebou a potlačili vlastní zdroje, přirozenou moudrost, vědění a pokoru. Můžeme mít samozřejmě strach - z vlastních možností, otevřených dveří do vlast­ního vesmíru, síly, neznámého. Ale v takovém případě - dokud se neobrátíme dovnitř a ne­pochopíme, že cesta vede přes naše srdce - nezískáme zase nic jiného než dočasná uspo­kojení, která se časem vytratí.

Určité schopnosti aktivní práce s energií (například léčení) i pasivní práce s energií (třeba jasnovidectví) dostanou někteří jedinci přímo v kolébce díky své - odpovídajícím způsobem vyčištěné - pozitivní karmě, již zdědili ze svých předchozích inkarnací. I tyto velké talenty však musí poctivě a s velkou trpělivostí projít vzděláním a výcvikem, aby spolehlivě získaly praktickou dovednost. Většina lidí musí - chce-li získat tyto schopnosti - intenzivně cvičit po mnoho let, než začnou rezonovat s těmito ohromnými silami - a to samozřejmě kromě vzdělání a výcviku, které k tomu přirozeně vždy patří. Od prvních zmínek o člověku tak stojí duchovně hledající před ohromnou výzvou, v níž se nabízí tolik nádherných schopností, získaných přímo z ,,Boží blízkosti", které nejen že ulehčují život naprosto přirozeným způsobem, mohou být navíc i nanejvýš účinnou podporou vlastní cesty k osvícení a duchovnímu probuzení.

Ve všech duchovních tradicích předávají vzdělaní a oprávnění lidé svým žákům odpovídající schopnosti, aby se k nim mohli snáze dostat a aby mohli dosáhnout velkého pokroku ve svém osobním vývoji v neporovnatelně kratším čase a aby - zcela mimochodem - mohli pomáhat svým spoluobčanům se zvládáním typických životních problémů, jako je nemoc, chudoba, neštěstí apod.
Známými příklady zasvěcení jsou: Shaktipad v hinduismu; zasvěcování do manter, například v systému transcendentálních meditací (TM); Kríja Jóga; Diksha, kabalistické mysterijní zasvěcení.
Prostřednictvím zasvěcení se v člověku v podstatě uvolní určité schopnosti. Výcvik a vlastní zkušenosti jsou však stále ještě zapotřebí k tomu, aby se s nimi naučil efektivně a účelně pracovat. Zasvěcením sice může dojít k podnícení rozvoje osobnosti, případové lekce, rozhodování, cvičení k rozvoji vnímání, zkoušení nových postupů a způsobů jednání, překonání ega a podobné záležitosti, to vše musí každý dosud zvládnout sám.

Vzroste citlivost na jemnohmotné energie. Mnozí lidé si všimnou po absolvování semináře k 1. stupni Reiki, že když někam na delší dobu položí své ruce nebo když je nechávají v energetickém poli živé bytosti, mají v nich zcela nové pocity. Pravidelnou praxí Reiki a příslušným cvičením se mohou tyto schopnosti naplno rozvinout.

Všechny tyto "nové" schopnosti se v energetickém systému dotyčného zakotvují čím dál hlouběji. Jsou božským darem, jenž byl latentně v lidském organismu již před zasvěcením. Dlouho sice nečinně ležel, patří však k němu stejně, jako ruce či nohy. Když se jednou naplno probudí, již ho nelze opět „uložit ke spánku".

Z toho důvodu stačí každému člověku, když prodělá zasvěcovací rituál určitého systému jednou za život. Je absolutně jisté, že tyto schopnosti získá každý, kdo se zúčastní zasvěcování na semináři. Je potom na každém, aby tyto schopnosti dále rozvíjel.

Reiki a stupně zasvěcení (iniciace)

I. stupeň Reiki

Po zasvěcení člověk srovná vibrace svého těla s vibracemi kosmické tvořivé energie a stává se tak jakýmsi "kanálem" pro Reiki - má schopnost tuto energii kdykoli použít pro sebe, nebo ji předávat přiložením rukou druhým. Zasvěcením se v těle spustí detoxikační procesy na všech úrovních, což může vyvolat čištění nejen na fyzické, ale i mentální úrovni.
Procesy změn zpravidla probíhají po dobu 21 dnů od zasvěcení, během nichž zasvěcený často mění svůj postoj k životu i sám k sobě. Může být znovu postaven před situace a problémy, které již kdysi řešil, aby pochopil, že je třeba podívat se na souvislosti okolo nás z jiného pohledu. Často tak dochází k podstatnému přerovnání žebříčku hodnot. Samotné zasvěcení dále vede ke zvýšení citlivosti vůči energiím, zvýšení intuice, a celkovému zklidnění. Po správném zasvěcení do I. stupně již dotyčný může s energií Reiki pracovat po zbytek svého života.

Zasvěcení do II. stupně Reiki

by nemělo proběhnout dříve než po 21 dnech od zasvěcení do stupně prvního, a to proto, aby kanál Reiki byl dostatečně otevřen a pročištěn a byl dostatek času na všechny změny, které je nutné nechat proběhnout. Zasvěcení je provázeno několikanásobným zesílením průtoku Reiki energie, dalším zvýšením citlivosti a vnímavosti vůči energiím a zesílením intuice. Žákovi jsou předány symboly a mantry, které se učí používat, kreslit a kombinovat. Učí se posílat energii Reiki na dálku, mimo čas a prostor, meditace se symbolem zesilující průtok energie, čímž lze docílit intenzivnějšího působení energie Reiki a zkrácení doby ošetření, a symbol pro působení na psychiku člověka. Pomocí těchto symbolů a speciálních technik je absolvent schopen posílat energii za hranici času a prostoru a řešit problémy jak fyzického, tak mentálního charakteru. Techniky zvnitřnění a čištění karmy.

Zasvěcení III. stupně Reiki

se doporučuje po cca půlroční až roční práci s Reiki II. stupně, ale i toto je velmi individuální. Podstatné je, aby absolvent II. stupně došel k vlastnímu hlubšímu poznání působení a možností Reiki energie, a poznal skutečné schopnosti a hranice jednotlivých stupňů. III. stupeň je určen těm, kteří se cítí být na duchovní cestě a dále se duchovními záležitostmi chtějí aktivně zabývat.
Zasvěcením žák prakticky získává co se týče Reiki tu samou sílu, jakou má jeho Mistr, protože je zasvěcen Mistrovským symbolem. Všechny schopnosti, které má, se zesilují, stejně tak intuice, mimosmyslové vnímání a napojení na nejvyšší úroveň. Dá se říci, že po zasvěcení do III. stupně již člověk v proudu energie Reiki trvale přebývá. Život zpravidla dostává jiný smysl a člověk dochází k dalším poznáním a pochopení souvislostí. Nicméně vždy je vše vyváženo neustálou prací na sobě samém a hlubokým a aktivním zájmem o pochopení smyslu osobní existence a veškerého bytí obecně.

Stupeň Mistr Učitel

Tento stupeň je osobní záležitostí mezi žákem a jeho Mistrem. Žák zpravidla se svým Mistrem po určitou dobu úzce spolupracuje, aby nabyl potřebných vědomostí a zkušeností. Poté jsou žákovi předány postupy zasvěcení do jednotlivých stupňů. Je to moment, který obrací život Mistra Reiki, dalo by se říci "naruby"..:-) Změny, které následují, jsou velice hluboké a zasahují veškeré energetické struktury člověka. Mistr Reiki nyní žije neustále v toku energie Reiki a každou myšlenkou tuto energii realizuje. Je velice důležité, aby takový člověk byl duchovně a lidsky na výši, aktivně pracoval na svém dalším duchovním vývoji a žil v harmonii sám se sebou, i s celým Stvořením.

(Pozn.Stupeň Reiki nemusí vypovídat nic o osobní zralosti zasvěceného, protože zůstává jen na něm samotném, jak a jakou rychlostí bude duchovně růst. Stupeň Reiki tedy vypovídá pouze o možnostech, jak intenzivně je dotyčný schopen zprostředkovat sílu Reiki. Proto může být mezi dvěma lidmi zasvěcenými do stejného stupně velký rozdíl.)

Zásady Reiki

1) Právě dnes se nerozčiluj.
2) Právě dnes si nedělej starosti.
3) Vydělávej si na živobytí čestným způsobem.
4) Buď milý k bytostem ve tvé blízkosti.
5) Buď vděčný za všechny milosti.

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

 

 

 

 

 

 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

04.11. 2020

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková