Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Kurzy Reiki, meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Saratovská 37
Praha - Strašnice

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Svatý Grál

svaty gral.jpg

Energii Svatého Grálu channelovala Angela Grotsch v roce 2003.

Je mnoho tajemství okolo Svatého Grálu. Má dávat věčný život a věčné zdraví, ale také má být příslušný za blaho naší Země. Dlouhou dobu byl považován za čistý mýtus a také za ztracený. Zájem o Grál stále více polevoval, jen málo lidí se o něj zajímalo.

Celá spiritualita Svatého Grálu je o posvátnosti člověka, jeho duchovních možností a všech jeho projevů. Je o přijetí sebe sama jako božího dítěte, které, ať dělá cokoliv, vždy je v souladu s Bohem, je přijímáno, respektováno a milováno. Vše lidské je i božské. Svatý Grál je hledán, pátralo se po něm po celém světě, ale marně. Grál může být nalezen jedině tím, že je přijat, tady a teď, takový jaký je. Není to žádný dokonalý klenot, žádný skvostný zlatý pohár, ale  duchovní srdce člověka.Slovo srdce (hebrejsky „léb“, řecky ,,kardia“) v Bibli vedle označení tělesného orgánu má především význam metaforický, určující sídlo psychických funkcí a spirituálních funkcí. Srdce tak hraje důležitou roli ve vnitřním životě člověka. V jazyce, jak Starého, tak i Nového zákona a ve starověkých kulturách vůbec, je srdce symbolem člověka, centrem jeho nejintimnějšího nitra. Srdce je tedy pramenem životního dynamismu, psychické, citové a duchovní aktivity. Starý zákon potvrzuje, že srdce je i symbolem morálnosti člověka. A Nový zákon se vší radikálností se obrací právě k lidskému srdci. Ono je totiž symbolem nového člověka, místem konverze. V srdci se skrývá osobní kvalita a velikost člověka. Člověk se chová podle toho, jaké je jeho srdce, jaké hodnoty do něho přijal. Srdce je centrem nejen fyzického a duchovního života, ale i spirituální hloubky, kterou nepostihne žádná psychologie ani empirická věda. Tato intimita srdce je často neviditelná pro druhé lidi, vidí do ní jen Bůh nebo osoby opravdu výjimečně duchovní. V srdci má životní dynamismus svůj ontologický základ, který převyšuje rozum a formuje člověka duchovně prostřednictvím pozitivních vztahů. Srdce je životní centrum, tvořivá láska i střetnutím s Bohem (Absolutnem).   Svatý Grál se objevuje při magickém rituálu přijímání těla zvané eucharistie. Říká se jí pravá eucharistie, aby se odlišila od eucharistie, kterou dělá církev. V ní je tělo symbolizováno oplatkou a krev červeným vínem, ale která je ve svém důsledku odmítnutím tělesnosti a popřením božskosti lidského těla a božskost i lidskost je v ní přiznána jen Ježíši Kristu, kdežto těla nás ostatních jsou viděna jen jako nádoby na hřích.  Současná obnova spirituality Svatého Grálu je obnovou posvátnosti stvoření a přijetím božského potenciálu lidstva. Pravou eucharistií tvořící Svatý Grál je každý akt sebepřijetí a sebepoznání, je jí také každé přijetí druhých lidí takových, jací skutečně jsou. Pravou eucharistií je i uvědomění, že každá žena i každý muž jsou nositeli Svatého Grálu, ve kterém je boží krev. A prastarým symbolem našeho spojení je hrot a štít. Ježíš Kristus. To jsou dvě jména pro dvě úrovně našeho bytí, spojená se spiritualitou Svatého Grálu. Ježíš je lidská úroveň, Kristus je božská. Každý z nás má v sobě obě tyhle roviny symbolizované dvěma jmény, jménem těla a jménem ducha a to, jak s těmito jmény zacházíme, ilustruje, jak si jsme těchto úrovní vědomí. Jméno těla všichni známe, ale že máme i druhé jméno, to většina lidí netuší nebo přímo odmítá, podle toho jestli tušíme a přijímáme, že máme v sobě to božské. Naším současným velkým tématem je přijmout obě dvě naše složky a integrovat je, to je opět pravá eucharistie. Sebepřijetí a vnímání posvátnosti lidského těla je jen první krok, kterým se Svatý Grál vytváří. Druhým krokem je jeho naplnění, čili projevení potenciálu v něm skrytém, je to vyjádření smyslu života. Tehdy do té nádoby, nejen do každého z nás jako jednotlivce, ale do lidstva jako svrchované jednoty, vtéká další energie a nastává třetí krok. V té nádobě dochází k transformaci či alchymistické transmutaci. Měníme se, naše těla, mysl i vědomí nezůstávají na dosavadní úrovni, ale dostávají jinou kvalitu.

Energie Svatého Grálu nás spojují s Kristovským Já, duchovním srdcem, které je mimo dulatitu. Pomáhá sjednocovat mysl a srdce. V probuzeném stavu Kristovského vědomí „Já jsem“ se člověk spojuje se svým duchovním účelem a stává se zodpovědným za sebe a za své činy, ne „vinným svými hříchy“. Přináší do aurického pole člověka prožitek lásky a nabízí možnost karmického léčení. Meditace energií spojuje člověka se skutečnými frekvencemi božského principu Otce-Matky a otevírá tak potenciál plné síly stavu „Já jsem“. Tato energie vyrovnává dualitu mužského a ženského principu v nás všech. Dodává velké množství energie, chrání a uzemňuje ty, které se otevírají svému životnímu úkolu. Uvnitř každého individuálního vědomí je skryto kristovské jádro - onen aspekt kristovského vědomí, jenž je božskou láskou, v plné míře přítomnou v samotném středu bytosti, aby mohlo být přivoláno, když je vtělené Já připraveno nechat rozpínat lásku a vymazat z vědomí oddělenost. Toto semínko pravdy znamená poznání, že všichni se nacházejí ve vesmírné souvislosti nekonečné lásky, jež spočívá v srdci Stvoření. Je založeno na vymizení toho, co bylo historicky přítomno jako strach, že nám někdo ublíží, i potřeba sebe sama příliš chránit, potřeba, která pochází z pocitu oddělenosti a osamocenosti. V hloubi každé duše však leží poznání, že to není pravda. Kristovské semínko ve všech srdcích čeká na své zrození. Čeká, až mu bude dovoleno vystoupit na denní světlo a působit jako převzácný a překrásný květ Božské lásky, jenž má každá lidská bytost právo a schopnost vyjádřit.


Linie Svatého Grálu má 3 stupně, tedy tři zasvěcení, z nichž každé zesiluje to předešlé. Prvním zasvěcením bude ve Vás probuzena spící energie a naše vnitřní část, světlo naší „Já Jsem Přítomnosti“.Toto niterní místo se nachází mimo prostorový čas, lineární tok dočasných událostí na povrchu. Spojením se svým nejniternějším zdrojem se tedy učíme žít v Přítomném okamžiku.

  1. stupeň: Probuzení Strážců Grálu - tímto zasvěcením ve vás bude probuzena spící energie
  2. stupeň: Energie Svatého Grálu - toto je hlavní zasvěcení do energií Svatého Grálu
  3. stupeň: Mistr/učitel - další zesílení zasvěcení a předání zasvěcovacích technik

V praxi je možno energii Svatého Grálu používat se symboly, ale i bez nich (linie má 21 symbolů). Energie se aktivuje i s pomocí velmi silné mantry.

Podmínky pro absovování semináře: minimálně 2. stupeň reiki jakékoli linie, nebo odpovídající frekvence biopole.

První iniciace je předávána na semináři, další dvě s odstupem 3-7 dní na dálku. Součástí semináře jsou silné řízené meditace.

Cena iniciace - celá linie + skripta - 3500,-Kč

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

27.03. 2019

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková