Ananké
Jana A. Blažková
  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Kurzy Reiki, meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Saratovská 37
Praha - Strašnice

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

23.01. 2012

Pár slov úvodem

Jediným způsobem, jak změnit budoucnost k lepšímu, je změnit sebe v pozitivním smyslu. Pokusem o změnu druhých lidí dosáhneme pouze větší rozporuplnosti a negace sebe samého.

„Když si nejsme vědomi našich vnitřních problémů, jeví se nám zvenčí jako osud.“ Carl Jung

Má práce vychází z konceptu celistvosti duše, ducha a těla, z konceptu skutečného bytí, od nějž se oddělujeme prožitými traumaty, prožíváním v egu, nevědomě prožívanými  vzorci a nezpracovanou bolestí. (Různé systémy pojmenovávají toto oddělení různě, ale princip zůstává stejný: naše osobnost čili ego není ve skutečnosti naší podstatou.)

Uvnitř každého z nás je zdravé pravé Já, Já jsem přítomnost, Átman, Boží jiskra, Transpersonální já, které čeká na to, až se ho znovu dotkneme a uvědomíme si jeho stálou přítomnost. V pravém Já se nacházejí kvality lásky, klidu, tvořivosti, radosti a celistvosti. Cílem mé práce a cílem všech seminářů je léčení těch částí, které jsou ještě v bolesti, traumatech a karmických zápletkách, propojit je se skutečným Já a být znovu ve spojení s esencí bytí. Každý jsme jedinečnou bytostí a máme jedinečné kvality. Bohužel se od nich nevědomě oddělujeme. Pojďme se stručně podívat na to, jak k oddělení od prožívání radosti a harmonie dochází.

Za hranicí vědomého světa se nachází živý psychický svět, který se domáhá uvědomění. Neprojevená psyché, kterou Jung kdysi technicky pojmenoval nevědomím, je sice neprojevená, ale to neznamená, že nepromlouvá. Musí se tedy nějak projevovat. A skutečně to dělá v bohaté symptomatologii.

Projevující se nevědomou psyché ve formě tělesných pocitů, smyslových vjemů, emocí, myšlenek, představ, snů, obrazů a fantazií lze číst přímo na těle a v nitru vhledem či nepřímo - mimo sebe v projekci na osoby a situace vnějšího světa. A protože nejuchopitelnější objekt, kam se neprojevená psyché promítá, je lidské tělo, směruji ohnisko poznání ponejprv k uvědomění bohaté fyzické symptomatologie.

To, co nazýváme zrcadlením, je promítáním nevědomé stránky nás samých do druhých osob. To, co vnímáme jako vnější svět a situace, ve kterých se ocitáme, je zobrazování našich nevědomých představ navenek.

Tělo je první brána vhledu

Uvědomění si sama sebe na úrovni fyzických pocitů se mi jeví jako první a nezbytný krok. Jde mi o to oživit vnitřní prostor těla a vnímání vlivu nevědomí na autonomní funkce lidského těla. To lze uvědomělou praxí vhledu. Vhled umožňuje směrování stávajícího vědomí k pozorování těla, a tak skrze tělo objevuje jevy v nerozvinuté (symptomatologické) formě. Jakmile jevy osvítíme světlem vědomí, začnou se projevovat, symbolicky vnímáno – rozvíjet jako poupě na slunci.

To je příměr, který naprosto přesně vystihuje povahu věci. Člověk se učí nahlížet – tedy zároveň pozorovat, rozlišovat a prožívat – fyzické pocity, které se v přítomné chvíli odehrávají v jeho těle. Tak se postupně svým vědomím propracuje i k nahlížení na pocity a emoce, jež náleží k přímým netělesným projevům psyché. Tímto způsobem vědomě rozvíjí prožívání, tedy i funkci cítění.

Nahlížením do nitra může začít člověk poctivě budovat vědomí, ze kterého nahlíží (reflektuje) na to, co se v něm odehrává.

Pokud je vědomí prožívání dostatečně rozvinuté, může adept začít s prožitkovou sebeanalýzou, ne dříve. Protože jak jsem již uvedl: analýza není výsledkem uvažování, nýbrž vyplývá z bezprostředně prožitého rozlišení jevů. Nahlížením do nitra může začít člověk poctivě budovat vědomí, ze kterého nahlíží (reflektuje) na to, co se v něm odehrává. To je ve (velké) zkratce osvětlení onoho pomyslného čtení v knize vnitřního života.

 

Vytváříme tuto realitu, svůj život. Ale jak?

Abychom mohli pochopit zákonitosti života a karmy (karma - pojem, který pochází ze sanskrtu, vyjadřuje činnost, nebo čin), je nutno přestat se ztotožňovat s rolí oběti a uvědomit si, že ralita tak jak ji prořívá každá jednotlivý člověk je výsledkem jeho vnitřního nastavení, myšlení  a činů. Dále připustit teorii reinkarnace ( převtělování, znovuzrození). Znalost zákona příčiny a důsledku, to co lidé nazývají osudem, nalezneme ve většině starých kultur. Z Řeckých mýtů je známa Ananké. Znamená řecky „nutnost", osudovou nezbytnost, proti níž jsou i  bohové bezmocní. Zosobňuje (neproměnitelnou) nutnost nebo sílu osudu. Tak jak si většína lidstava osud představuje, že jsou vláčení životem a záleží na milosti, štěstí a jiných věcech, není pravdou. Osud si vytváří každý člověk sám.Všechna světová duchovní učení chápou karmu stejně. Je to zákon akce a reakce, příčiny a následku. S karmou a se vším co známe, co prožíváme souvisí i známé rčení jak uvnitř, tak navenek, jak nahoře, tak dole. Kvantoví fyzici by dnes řekli: jak ve světě informací tak ve světě hmoty. Ananké je též matkou Adrasteie- rozsévačky odměn a trestů.Je důležité pochopit, že každý z nás je součástí celku, většího řádu. Všichni se vyvíjíme a učíme z chyb a to nejen po jeden život. Ananké je v každém z nás.

Každá nová inkarnace je novou příležitostí učit se a poznávat. Především je důležité pochopit, že každý člověk je vybaven svobodnou vůlí, a tuto svobodnou vůlí řídí svůj život - aniž by si vždy uvědomoval, jak přesně funguje jeho vůle. Procházíme školou života a pokud ve škole dáváme dobrý pozor, potom uspějeme u zkoušek.

Můžeme to vidět často kolem sebe. Někdo z našeho okolí, člověk, jež se těší všeobecné oblibě a jemuž nikdo nepřeje nic zlého, je znenadání stižen osobní tragédií, například zhoubnou nemocí nebo neštěstím v rodině. Okamžitě se vůkol zvednou hlasy, že je to nespravedlivé, že takový dobrák si něco podobného nezaslouží. A on opravdu v tomto svém životě nevykonal žádný skutek, který by zavdával příčinu k tak neblahému „zásahu osudu", takže se to vskutku může jevit jako nespravedlnost, zvláště když jiní, dle mínění ostatních daleko horší lidé, jsou podobných tragédií ušetřeni.Velmi zjednodušeně řečeno- karma, jako taková je energie, která nezmizí v okamžiku smrti, nýbrž si její důsledky neseme do života dalšího. A žádných s těch lidí z okolí, kteří situaci posuzují, ve skutečnosti nemají podrobné informace o niterném životě postiženého jedince. Destruktivní programy bývají velmi často ukryty v podvědomí a navenek pak přitahují negativní události, neharmonické vztahy a nemoci. Příčinou destruktivních programů mohou být některé z těchto příčin:

♦ traumatické události prožité v tomto nebo minulém životě

♦ podvědomě prožívané traumatické události našeho rodu

♦ karmické struktury (viz níže Zákon karmy)

♦ dlouhodobě vytvářená negativní myšlenková energie (zloba, závist, pocity křivdy)

My lidé máme potřebu hledat mnohá proč o druhých lidech. Proč dělají to a to a pak je posuzujeme, někdy odsuzujeme a pak i vynášíme posudky, dokonce i tresty.....ale toto není naším výsostným právem. Nesnaž se ani porozumět tomu, co je posláním života druhých. Oni musí žít, co si vybrali a ty to nezastavíš ani nezměníš svojí vůlí. Snaž se raději porozumět a vydávat energii na to, co je tvým posláním - náplní svého života, své lekce.

Málokdo je ochoten připustit, že v tomto směru se žádné nespravedlnosti nedějí a že každý „zásah osudu" je jen vyústěním zpětných karmických působení, která si s sebou každý člověk přináší nejen z tohoto, ale i z minulých životů. Dokonce je vzácností i to, když někdo dospěje tak daleko, že připouští existenci minulých životů, jichž má za sebou každý jednotlivec bezpočet. Nebereme-li v úvahu lidský život v celistvosti všech jeho pozemských vtělení, pak se nad lecjakou „nepřízní osudu" pozastavíme jako nad nespravedlností. Příčinou dalšího a dalšího vtělování lidské duše je karma - další lekce k učení a pochopení, k našemu osobnímu růstu.

Každá situace je řešitelná a každá situace v životě má své východisko. Je nutné hledat příčiny svých potíží pouze u sebe samých. Svádět své neúspěchy na boha, osud či cokoli jiného nikomu nepomůže, právě naopak. Každá životní zkouška (nemoc, neúspěch ve vztazích nebo zaměstnání) je pouze signálem, že něco neděláme dobře, někde je chyba, pouze naše chyba a je zapotřebí ji pochopit a změnit životní postoj.

Podle toho,co jsme se naučili v jednom životě, začínáme druhý. A podle toho si ,,vyhledáváme" rodiče, jejichž vlastnosti máme zdědit, prostředí v němž vyrůstáme, zážitky dětství, které výrazně ovlivňují náš život a jako zrcadlo duše naše tělo. Známe cestu, vedoucí k cíli, nevíme však, co nás očekává.

Karma nás provokuje a zkouší. Zkouší nás výsledky našeho předchozího snažení. Proto také máme svobodnou vůli. Je pouze na nás naučit se odpouštět, pomáhat, napravovat. Rozhodně bych nechtěla, aby tato slova vyvolala v někom pocit viny. Podívejme se celou věc z jiného úhlu: člověk žije svůj život nějakým způsobem. Podle způsobu života se dostavují výsledky, ale ne trest, pouze výsledek.

Každá osudová varianta je nám poslanou příležitostí. Pokud tuto šanci přijmeme, změníme nemoc ve zdraví, ztrátu v zisk, problémy v řešení. Chceš-li změnit svůj život, změň sám sebe!

Pojďme se na výše popsané podívat podrobněji:

Základem nemocí jsou dlouhodobé negativní emoce, a to i ty neuvědomované -podvědomé . Naše podvědomí zaznamenává veškeré prožité události a traumata .Akutní silné negativní emoce způsobují akutní zdravotní potíže emoční stres. Je několik základních skupin emocí, které ovlivňují biologii těla. První skupinou jsou emoce zlosti. Jí je podobný hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist.

Další skupině negativních emocí dominuje smutek, a patří tam žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, zoufalost.

Takové pocity vědomé či neuvědomované blokují tělesnou energii.

Smutek je spojený s depresí, s nízkým tlakem, malou energií a sníženou imunitou.

Do skupiny strachu patří úzkost, nervozita, obavy, zděšení, podezíravost, pochybnost, fobie, panika. Emocionálním konfliktem rozumíme chronické emocionální, nevyřešené a nezpracované, vnitřní trauma - neustálé vnitřní napětí vyvolané vnitřním konfliktem, které odebírá mnoho životní energie. "Sžírá" nejdříve naši mysl a potom i naše tělo. To je velmi zjednodušený výčet toho, jak působí dlouhodobé negativní emocionální vyladění na naše zdraví a jaké nemoci nám způsobuje.

Myšlenka - letící neuchopitelné nic, jako mávnutí křídel,okamžik- a je pryč. A v ní vibrující síla tvořící a ničící energie, můžeme si vybrat. Žijeme každý se svými návyky myšlenek a opakujících se slov - s mantrami, které tvoří naši budoucnost . Zní to trochu pohádkově. Pokusme se udělat si malou inventuru do našeho stereotypního myšlení, které je bohužel často negativní. Patří sem naše obavy, pochybnosti, nedůvěra, podezřívání, sklony ke katastrofickým scénářům. Ani to mnohdy nepostřehneme, co vše nám myslí probíhá. Člověk vytváří energie fyzické (ve vztahu k jiným lidem je to pomoc, služba, napadení fyzické nebo slovní), citové (emocionální neboli astrální, např. sympatie, nenávist) a mentální (myšlenkové - např. pochopeni pro druhého, lest, podvod). Citové a myšlenkové energie určitým směrem vyslané jsou laboratorně prokazatelné, např. elektroencefalografem, telepatickým přenosem.

Zákon karmy

Myšlenka je energie nesená subatomárními částicemi, schopna splnit záměr, který je jejím obsahem, i na velkou vzdálenost. Ovlivnit jiného člověka nebo nějaký děj, zvláště je-li nesena silným citem jako láskou nebo nenávistí.Naše činy, city a myšlenky jsou naplněny energiemi, které jsme sami vytvořili a které jsou součástí našeho energetického pole. Toto pole tvoří naši auru neboli biopole a sahá až do vzdálenosti sedmi metrů od nás. Je fotografovatelné Kirliánovou fotografií. Síla tohoto pole je měřitelná.

Jestliže tyto energie vysíláme k nějakému jednotlivci nebo skupině osob, vytvoří mezi námi a cílem energetické pole. Jestliže tyto energie dosáhnou určité síly, oddělí se od nás a působí jako samostatná jednotka. Mohou posílit nebo oblažit, poškodit nebo ublížit. Když splnily svůj úkol, naše aura si je přitáhne zpět. Jsou její součástí. Je to stejný proces, jako když vystřelíme satelit, který v prostoru plní nějaký úkol. Pak mu dojdou baterie, pokračuje v letu a Země si jej pomalu opět přitáhne zpět.

Tak i energie, které jsme k někomu vyslali, se k nám vrátí a dopadnou na nás stejnou intenzitou a stejným způsobem, jak byly vyslány, a to na úrovni, na které k tomu došlo, tedy na fyzické, citové nebo myšlenkové nebo na všech třech současně. Pomohou nám nebo nás napadnou. Napadnou naše tělo nemocemi, úrazem, ovlivní vývoj lidského zárodku během těhotenství, způsobí, že se nám stane nehoda nebo nás potká osudová rána. Ovlivní naše zdraví, manželství, poměry, ve kterých žijeme.

Stejně tak působí sliby, přísahy a smlouvy, které jsme v minulosti dali. Karmická vlákna nás spojují přes mnoho zrození s osobami, institucemi ( církev, různé řádové sliby) do té doby, dokud nejsou zrušeny.

Okolnost, že jde o vibrace pohybující se v prostoru a čase způsobí, že zpětný dopad energií, které jsme vyslali, je časově opožděn, asi tak, jako když vychýlíme kyvadlo ze své polohy a ono potřebuje nějaký čas, aby se opět vrátilo. Tento interval může být několikatýdenní nebo několikasetletý. Zákon o zachování hmoty a energie platí zde stejně jako ve fyzickém světě. Ať již tedy konáme, cítíme nebo myslíme dobro nebo zlo, není třeba, aby nás Bůh sledoval a  hledal pro nás odměnu nebo odplatu. Tento zákon pracuje automaticky, stejně jako se voda vypařuje z moře, vytváří oblaka, ta jsou zahnána větrem nad pevninu, spadnou ve formě deště a řekami se opět vrací zpět. Nic se nemůže ztratit.

Z toho všeho plyne, že vše, co se nám děje, jsme si sami kdysi vytvořili. Nespravedlnost je něco, co z hlediska životů po sobě jdoucích neexistuje.

Tomuto zákonu říkáme zákon karmy neboli zákon odměny a odplaty, zákon zachování hmoty a energie na nefyzických úrovních nebo zákon odrazu nebo zákon bumerangový. Zaručuje naprostou spravedlnost v průběhu životů za sebou jdoucích.

Každá naše myšlenka nebo pocit týkající se druhého člověka se stává formou energie, která jej na určité úrovni ovlivňuje. Co dáváme, dostáváme. Vysílané se nám vrací zpět. Každopádně máme možnost volby, možnost působit positivně nebo negativně na svůj vlastní život a na svět kolem nás. Je důležité, jak teď, v tomto okamžiku, chceme myslet, co chceme říkat a čemu chceme věřit. Je důležité naše rozhodnutí. A tím vytváříme zkušenosti zítřka, příštího měsíce a roku. Blokády vědomí jsou tvořeny koncentrovanými myšlenkami a emocemi, ke kterým se částečně přidávají i cizí zátěže. Tato cizí pole jsou rovněž tvořena myšlenkami a emocemi, jako naše vlastní blokáda samotná a mohou se přidat k existující blokádě na principu rezonančního pravidla ,, podobné přitahuje podobné." Jsou to jemně hmotné útvary, které mají určitou hustotu, velikost a funkční program.V každém případě je nutno nalézt příslušný program a změnit ho. To se nedá udělat ze dne na den. Je zapotřebí vytrvalosti a opravdové touhy po změně. A v počátcích vedení zkušeného terapeuta, který pomůže vyhledat skryté podvědomé programy a vlivy. Můžeme si to představit ve srovnání s počítačem. Když neznáme program, anebo jméno souboru, můžeme hledat jak dlouho chceme, ale k datům se nedostaneme a program nezměníme.

V co věříš, to se ti stane.

Svět kolem nás je naším zrcadlem. Posilujeme v něm to, čím se v mysli právě zabýváme. Svět kolem vás a život jaký vedete je výsledkem vašich předchozích skutků a snah, myšlenek emocí. Jste zodpovědní za to, co vytváříte. Pokud se Vám Váš život nelíbí, vždy se dá změnit. Je zapotřebí pouze odvahy vydat se na cestu. Jak bude dlouhá, záleží na každém jednotlivci.

Další problémem může být i to, že naplnění hledáme stále někde venku - v partnerovi, dětech, přátelích, v práci. Celý život se můžeme snažit druhým dávat, být tolerantní, chápající, pomáhat. Na tom samozřejmě není nic špatného, ovšem na sebe nejenže zapomínáme, ale k nikomu jinému nejsme tak tvrdí a netolerantní jako sami k sobě. Od dětství jsme plní komplexů, zábran, výčitek, předsudků. Jak se může skutečná láska k druhým naplno probudit, když neumíme mít rádi ani tu pro nás nejbližší bytost - sami sebe? Kde máme brát sílu být oporou? Kde máme čerpat lásku? Zde je základ veškeré duchovnosti - v lásce. Bůh je totiž láska. Musíme sami sebe dokázat naplnit až po okraj. Stát se nezávislí na milosti a nemilosti okolí a pak se mohou začít dít doslova zázraky. Jak v nás samých, v naší duši, tak i v našem nejbližším okolí. Pak můžeme plnými hrstmi skutečně dávat a nastane skutečná transformace. Transformace vycházející z našeho srdce. Zákon lásky je tvůrčí silou všeho života. Je to ta nejvyšší vibrační úroveň, které můžeme dosáhnout, protože láska je Bůh a Bůh je láska.

Žijeme v multidimenzionálním Universu, které je částí a nekonečným vědomím toho, co nazýváme Bůh a Stvoření. Jsme multidimezionálními bytostmi. Celá lidská bytost NENÍ jen fyzické tělo mysl. Tělo je nástroj, přes který zažíváme tento fyzický svět. Mysl je jen součástí osobnosti, člověk se neskládá jen z mysli ( Více pod odkazem Esence -Lataif ). Tvoření je výraz naší nekonečné mysli a všechny životní formy jsou aspektem jedné mysli, kterou mnoho lidí nazývá Bůh. Jsme jím navzájem. Jsme nedílnou součástí Univerza.Psyché sama o sobě vždy byla jednotná, nikdy nebyla oddělena. Vždy se nacházela a nachází ve stavu sjednocení. To jen vědomí Já se od jednoty oddělilo. Proto mu nezbývá než zvolit takový přístup, který staví mosty směrem k nevědomí. Po těchto mostech člověk vede oddělené vědomí k pochopení jádra naší lidské zkušenosti a pomocí uvědomělé praxe uvolňuje Já z podmíněnosti, která je a byla vždy jen otázkou neuvědomělosti těla, myšlení i cítění.

Duch je svázán tělesností, smyslovou touhou, svázán myšlením a cítěním. Není svobodný. Svoboda je poznání, že za hranicemi těla, myšlení a cítění existuje jednotná inteligence, z níž vše projevené pochází. Jednoduše řečeno, lidské vědomí Já je ohraničeno, resp. žije v ohrádce spoutané komplexem ego-osobnosti, v pocitu stísněnosti a oddělenosti. Proto je vědomá kultivace vztahů neodmyslitelně spojená nejen se vším tím, co je projevené venku, ale také s tím, co se skrývá v nevědomí a co svazuje naše vědomé postoje zevnitř. Jung nazval tento proces individuace, půjdeme-li dále na východ, můžeme tento proces nazvat třeba návratem k probuzení či sjednocením.

Stvoření sestává z nekonečného množství dimenzí, vlnových délek, frekvencí reality. Tento fyzický svět je jen jeden z nich. Tyto frekvence rozdělují ten samý prostor, v kterém se rozprostírá fyzický svět tím samým způsobem jako rádio, televize a telekomunikační frekvence vysílané do prostoru. Nekříží se navzájem, protože jsou na různých frekvencích nebo dimenzích. Vibrují v různých rychlostech. vlnové délky reality. Stejně tak se každý člověk skládá s nejen s těla fyzického a mysli. Každý z nás má aurická těla a tělo světelné, esenciální složku a božskou jiskru.( více naleznete v rubrice Čakry)

,, Pokud se vzdáme egoizmu, otevřou se před námi dveře a tajené se stane zjevným."
(Paracelsus - Filosofie okultní)

Služby které poskytuji, by se daly pomyslně rozdělit na část terapeutickou, dále část duchovní a léčitelskou. Obojí jde však společně, ruku v ruce. Terapie se zabývá mechanismy naší psychiky, osobnosti, zdraví a vztahù. Duchovnost nahlíží život jako jeden celek, hledá jeho smysl, dívá se na to, co ukazují Mistři, jež žili na této planetě. Psychologie a náboženství však neoddělitelně patří k sobě. Člověk žije materiální a duchovní život zároveň. Oba světy k nám patří a popírání jednoho z nich znamená nemoc. Přijetí a žití obou znamená celistvost. Celistvý člověk miluje, užívá si, pracuje a zároveň zná klid vnitřního světa a meditaci. Překračuje svou osobnost, aby se sjednotil s celým životem. Terapie nám pomáhají k celistvosti tím, že je možné s jejich pomocí odstranit podvědomé programy, kterých si nejsme v běžném stavu mysli vědomi, dále deprese, některé fobie a strachy, které nám brání v plném prožívání života. Mohou nám též způsobovat opakované prožívání událostí, které si nepřejeme. Do této oblasti patří Kineziologie, Rodinné systemické konstelace a Regresní terapie. Vhodným doplňkem jsou Bachovy květové esence.

Duchovní a léčitelské techniky zahrnují například možnost iniciace do Reiki, semináře určené na vysvětlení a zpracování karmických struktur, Shamballa 1024, Duchovní zákony - vysoké učení o Já Jsem a další semináře, které slouží především k uvědomění si vlastního potenciálu a vymanění se z karmy jejím energetickým zpracováním a pochopením..Veškeré techniky naleznete v nabídce seminářů.

Reiki je alternativní metoda, sloužící kromě harmonizace a uzdravení fyzického těla také k rozvoji osobnosti. Reiki nám přináší vše-pronikající životní energii a pomáhá nám, abychom našli cestu sami k sobě, ale také abychom začali pracovat na způsobu svého myšlení, cítění, na změně svých životních postojů. Pro některé lidi je Reiki jednou z alternativních léčebných metod. Pro několik málo lidí je to meditační technika, ale i způsob života. Vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo Reiki provozuje. Reiki nám pomáhá ukázat cestu k uvolnění, klidu a harmonii - tak důležitým momentům v naší uspěchané době. Z technického pohledu je Reiki jednou z mnoha metod patřících do čchi-kungu, postupů aktivujících a harmonizujících naše osobní Já, cestou do nitra a spojujících nás s vesmírnou energií. Na rozdíl od čchi-kungu je však vesmírná energie přenášena na studenta ve formě iniciace, zasvěcení nebo chce-li naladění a nikoliv prostřednictvím cvičení a dlouholeté praxe. To neznamená, že už by po absolvování kurzů nemusel absolvent nic dělat a měl vyhráno..:-) ale může ušetřit několik let tvrdé práce....

Přeji všem hledajícím mnoho světla a lásky na jejich cestě.

Jana Aranyo Blažková

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

19.09. 2018

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková