Ananké
Jana A. Blažková
 • Rodinné konstelace
 • Hypnoterapie, Kineziologie
 • Focusing
 • Hlubinná terapie
 • Bachovy esence
 • Kurzy Reiki, meditace
 • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Saratovská 37
Praha - Strašnice

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

23.03. 2012

Volba vhodné terapie

volba terapie.jpg

Vhodnou terapií k řešení, pochopení a vystoupení z často se opakujících vzorců chování, životních, zdravotních, partnerských potíží a dědičných chorob jsou systemické konstelace.. Na tuto terapii může přijít každý člověk, pro hlubší pochopení a řešení svých životních situací.Motivace klienta je nezbytný předpoklad v každé terapii, která má přinést skutečnou léčbu. Odstranění příznaků neznamená skutečnou léčbu. A skutečná léčba se svým způsobem nezajímá o příznaky. Skutečná léčba představuje změnu klienta. K tomu je potřebná jeho určitá aktivita. Pokud chcete volit tento krok jako první na cestě k pochopení a léčení, není potřeba konzultace. Výjimkou jsou Konstelace traumatu.

Další vhodnou variantou jsou semináře Esencí.Esence jsou kvality, se kterými přicházíme jako lidské bytosti na svět. Esence je často chápána jako most mezi spirituální oblastí (absolutnem) a strukturou osobnosti (ega). Slouží jako cesta k pochopení naší esenciální podstaty a k opětovnému získání ztracených esencí – kvalit. Jsou to Síla, Láska, Vůle, Radost a Pravda- esence Vnitřního klidu. Již samotný termín „esenciální“ nám prozrazuje, že je to něco, co je nezbytné pro žití, pro fungování člověka. Je to něco, co spadá do samotné podstaty bytí. Je to něco, co bychom mohli přirovnat na tělesné úrovni k „orgánům“ těla, bez kterých tělo nemůže fungovat. Esence můžeme vnímat jako nezbytné „orgány pro duši“. Bez nich naše podstata ztrácí napojení na tělo a tělo ztrácí napojení na duši a na Univerzum. (Více  o Esenci naleznete v rubrice kurzy)

Před zahájením individuální terapie (hypnóterapie, tranformační terapie, kineziologie, traumaterapie, hlubinná regresní terapie) je vhodná osobní konzultace. Během této doby budeme hovořit o vašem problému, který vás přivádí. Také se budu zajímat  o vás a váš život, protože to podstatné bývá často ukryto a ztraceno v množství událostí a prožitků dosavadního života. Výchozí problém bývá často jen důsledkem problémů staršího a mnohem hlubšího rázu a nelze ho zkoumat a vyřešit bez širšího kontextu. Často klienti volají, nebo píší o konkrétní techniku (např. hlubinnou regresní terapii). Informovanost o možnostech jednotlivých technik bývá mnohdy zkreslená. Vhodnost jednotlivých metod doporučím vždy po náhledu na problém a společně se domluvíme na možném řešení. Vždy volím nejvhodnější techniky a terapie individuálně a s cílem opravdu pomoci a nelézt východisko.

Tělesné příznaky a opakující se neharmonické vztahy z prvních signálů vnitřní nespokojenosti a narušení rovnováhy v životě. Většinou uplyne ještě dlouhý čas, než jako řešení připustíme vhodnou terapii, která se dokáže zabývat jak našimi fyzickými problémy, tak jejich souvislostmi s naším prožíváním a myšlením.

Často ani netušíme, že naše názory, hodnocení, prožívání i vzorce chování, jsou formovány už od dětství vnějšími vlivy, především však naší rodinou. Tyto převzaté struktury nebo vzorce chování nám pak brání měnit své prožívání i jednání. To vše lze vhodně zvolenou terapií změnit. Dostačující interval docházení je při běžných problémech jednou měsíčně. Pokud je  Váš stav doprovázen i zdravotními a psychickými problémy, doporučuji počáteční interval jednou za čtrnáct dní. Vše je také závislé na  Vašich finančních a časových možnostech. Vždy záleží na vzájemné domluvě. Počet sezení je závislý na rozsahu a závažnosti potíží.

Dlouhodobá terapie - rozvoj a změna osobnosti

Na trvalé a opravdové dosažení změny v prožívání, myšlení a jednání, je potřeba dlouhodobé terapeutické práce v závislosti na závažnosti problému, použité terapeutické metodě a připravenosti klienta na změnu. Často volím kombinaci terapeutických technik. Stává se, že se po pár sezeních klientovi znatelně uleví nebo také přechodně přitíží, ale když se terapie předčasně přeruší nebo ukončí, mají se nedořešené nebo jen částečně zpracované problémy tendenci opět vracet. Je klientovou osobní volbou, zda bude poslouchat má doporučení.

Energetické terapie a kurzy

Veškerý vesmír je založen na vibraci, na energii: všechno je energie - ať již jde o hmotu, světlo, zvuk, myšlenku nebo pocit. Mnoho vědců to potvrzuje výzkumy, které ukazují, že nejen vnější vlivy vyvolávají fyzikální změny v našem těle, nýbrž především myšlenky - a v širším slova smyslu pocity - ovlivňují biochemické pochody v našem organismu. Myšlenky jsou tedy energie, které mají vliv na dobrý zdravotní stav našeho těla. Negativní myšlenky způsobují onemocnění člověka, pozitivní jej léčí, popřípadě udržují při zdraví.

Myšlenky, pocity a také nevědomé pohnutky poznamenávají naše chování, naši gestikulaci, mimiku, každý pohyb a především také naše slova a jednání, což jsou ještě silnější energie. Nitro ovlivňuje zevnějšek - a naopak - což je možné, jelikož dochází k neustálé výměně, proudění energie. Dochází v nás ke stálému vzájemnému působení sil, které spolu komunikují. Tato komunikace může být buď tvořivá, posilující a oživující, nebo ničící a nakonec způsobující nemoc - podle toho, zda jde o tok pozitivních nebo negativních energií.

Energetické léčení je obecně soubor metod práce s různými druhy energií za účelem odstranění bolestí a potíží těla i duše. Naproti tomu vesmírné vysokovibrační energie od Světelných Bytostí, jsou cenné jak k uzdravení nemocí a odstranění bolestí, tak také současně slouží ke zvyšování uvědomění ducha a růstu osobnosti směrem k lásce, harmonii, zdraví a rozšíření vědomí.

V současné době poskytuji ošetření spíše ve výjimečných případech. Jsem toho názoru, že každý člověk může absolvovat seminář např. Reiki a pomoci si ve většině případů sám. Za dobu, co pracuji s energiemi,  mými kurzy prošly stovky žáků. Jejich postupná proměna, úspěšná cesta k duchovně-osobnímu rozvoji, je pro mne podstatným měřítkem a potvrzením účinnosti energetické práce. Na mnoha internetových stránkách můžeme v současnosti číst různé informace o tzv. nefunkčnosti Reiki nebo nepotřebnosti tohoto směru v současnosti. Z mých vlastních dlouholetých zkušeností s touto energií, a i ze zkušenosti učitele dalších vyšších směrů práce s  energií, pokládám absolvování kurzu  Reiki (spolu se studiem a používáním Duchovních zákonů o Já Jsem) za  možný a vhodný základ duchovně-energetické činnosti. Moje vlastní cesta začínala studiem Kabaly a praktikováním kabalistických meditací a technik. Na rozdíl od Kabaly je začátek cestou Reiki jednodušší, pozvolnější, jemnější. Ne každý z nás je připraven na rychlé změny a nároky. Před iniciací může energetické pole, aura absolventa, dosahovat pouze do vzdálenosti několika centimetrů od těla. Zasvěcení posílí auru a rozšíří ji až do 2-3 metrů. Současně je posíleno vědomí, vnitřní síla a také někdy přichází i zvýšení intuice. Prostřednictvím naladění do Reiki a postupem času i do dalších energetických systémů a posílením aury získáváte nástroj, s jehož pomocí můžete posilovat svůj vývoj. V současnosti dávám přednost při výuce Reiki (a ostatních energetických systémů) kurzům komorního charakteru s maximálním počtem 6 osob. Mám tím možnost více se věnovat výuce a dát prostor jednotlivým dotazům. Pokud Vám nevyhovují vypsané termíny kurzů, můžeme domluvit jiný termín.

Reiki terapie je zaměřená k harmonizaci fyzického těla, zklidnění emocí a mysli. Energie reiki  během léčení proudí do nejvíce poškozených míst v těle a aurickém poli. Tedy tam, kde je jí momentálně nejméně. Pro mnohé znamená Reiki okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší uklidnění a uvolnění, harmonizuje čakry a celé energetické pole.

Energetická terapie Shamballa 1024 - zaměřená k osobní duchovní transformaci. Energie  s názvem Shamballa je léčebně transformativní energie, která zviditelňuje a otřásá vším nefunkčním, čímž zároveň vytváří prostor pro vše nové, co je v souladu s našim skutečným já a s uvědoměním, že jsme všichni součástí jednoho celku.

Energetická terapie a práce na svém osobním rozvoji pomocí energií může být vhodným prostředkem pro ty, kteří chtějí využít svého plného duchovního potenciálu Současně je třeba si uvědomit, že jakákoliv energie, která se přijímá zasvěcením slouží  jako podpora, doplněk k duchovní práci, nelze na ní stavět svůj duchovní růst, to se daleko nedostanete a nezáleží na tom, kolik máte zasvěceno energií. Kosmické energie za nás naše problémy nevyřeší, ale mohou nám být velkým pomocníkem v osobním růstu. Kdo se chce duchovně posouvat, je třeba zpracovávat své vnitřní bloky, strachy, řešit problematické vztahy apod. a i k této práci lze energií použít.

Možnosti práce s energiemi a práce na svém duchovním rozvoji nám mohou přinést následující výhody:

 • naučit se sám najít a pojmenovat své vlastní negativní, manipulaivní  energie
 • naučit se je pochopit, zpracovat a odstranit (transformovat) vlastními prostředky
 • umět tím pomoci především  sobě samému
 • permanentní prací na sobě se osvobodit od všech podmínečně láskyplných energií a od duální reality
 • postupně se stát soběstačným, samostatným, nezávislým na druhých a zkvalitnit naše vtahy, aby nebyly založené na závislosti, ale na lásce
 • najít sebe sama, svou vlastní identitu, sebejistotu, sebedůvěru, hodnotu sebe sama
 • naučit se milovat sebe sama a následně milovat druhé Bezpodmínečnou Láskou
 • najít svou vlastní cestu, která vede ke štěstí, radosti, spokojenosti, harmonii, k vyšším osobním vibracím a do vyšší dimenze mimo dualitu
 • umět pomoci druhým radou, která vychází z vlastní Moudrosti, získané na cestě Bezpodmínečné Lásky (nikoliv z iluzí, kterými předpokládám svou pozici v rámci okolního bytí), aby i druzí našli tuto cestu a viděli před sebou reálný cíl - do kterého se musí dostat vlastním úsilím, pílí, snahou, odvahou, pochopením, poznáním a transformací...
 • naučit se najít své vlastní karmické vazby s nimi a umět je prostřednictvím pochopení zpracovat a odstranit - vyvázat se od nich
 • prací na sobě (osvobozováním sebe sama) se stát automaticky chráněným před nimi a nemuset používat jiné vnější pomůcky, předměty, symboly, ochrany, včetně energetických či ochrany prostřednictvím jiných bytostí
 • více porozumět možnostem svého života, vycítit jejich menší či větší kvality, jejich výsledky a důsledky a umět si správně zvolit

 

Vše, co potřebujeme k růstu je v nás, naše vnitřní síla, kterou nevyužíváme naplno, protože je blokována našimi strachy, které nás stále ovládají, omezují z vědomé, podvědomé nebo nevědomé roviny.

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

19.09. 2018

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková